Tag Archives: SLB

Portfolio

Source: Portfolio

Portfolio

Een portfolio is een persoonlijke (soms digitale) map waarin je beschrijft wat je kan, waaruit dat blijkt en hoe je jezelf verder wilt ontwikkelen.

Een portfolio dient twee doelen:

 • Je kunt je leidinggevende laten zien wat je hebt geleerd en wat je in je mars hebt.
 • Het helpt je om na te denken (reflecteren) over wat je bereikt hebt en wat je in de komende tijd wilt leren.

Inhoud van het portfolio

Een portfolio bestaat meestal uit:

 1. Een cv-deel met persoonlijke gegevens en feiten over je opleiding en werkervaring.
 2. Jouw reflectie op je eigen competenties.
 3. Een dossier met bewijzen, zoals diploma’s, testresultaten, certificaten, producten, etc. Met name met producten kun je het portfolio ‘leuk’ maken en wordt het als het ware jouw persoonlijke etalage of ‘showcase’.
 4. Een persoonlijk ontwikkelingsplan met carrièredoelen.

Met ‘portfolio’ werd oorspronkelijk een grote map bedoeld, waarin mensen met creatieve beroepen (kunstenaars, vormgevers, tekstschrijvers) voorbeelden van hun werk meenamen naar potentiële opdrachtgevers. Dit lijkt op het dossierdeel van het moderne portfolio, dat op persoonlijke ontwikkeling is gericht.

Portfolio in het onderwijs

Het beroepsonderwijs is steeds meer competentiegericht. Elke student werkt in projecten aan het verwerven van competenties. Een klassiek tentamen voldoet niet meer om te toetsen wat iemand heeft geleerd, omdat kennisverwerving daar maar een deel van is. De docent moet beoordelen of je je vaardigheden goed ontwikkelt. Dat kan hij zien aan de rapporten of ontwerpen die je met je projectgroep hebt geschreven en ook aan je verslag van hoe je in de groep hebt samengewerkt. Soms kun je er zelfs videofragmenten in opslaan van een behandeling die je aan een cliënt hebt gegeven of van een gesprek dat je hebt geleid.

Het portfolio stimuleert je bovendien als student om over je eigen ontwikkeling na te denken:

 • Wat zijn mijn sterke punten en wat zijn mijn zwakke punten? Welke competenties beheers ik goed, welke zou ik kunnen verbeteren?
 • Wat is het belang van bepaalde competenties voor mijn loopbaan?
 • Hoe kan ik anderen laten zien waar ik goed in ben?
 • Hoe kan ik mijn zwakke punten verbeteren?

Op die manier speel je zelf de hoofdrol bij het ‘managen’ van je leerproces.

Het persoonlijk ontwikkelingsplan in het portfolio moet uiteraard passen binnen de kaders van de opleiding die je volgt (tenzij je besluit te switchen).

Portfolio op het werk

Het portfolio helpt om te leren van je werk en om wat je eerder geleerd hebt in je werk te gebruiken.

Over het persoonlijk ontwikkelingsplan in het portfolio maak je afspraken met je leidinggevende. Bijvoorbeeld in een jaarlijks functioneringsgesprek, of in een apart POP/portfolio-gesprek.

In het reflectiegedeelte behandel je minimaal de competenties die behoren tot het competentieprofiel van jouw functie, en eventueel van de functie die je ambieert. Probeer naast je eigen opvattingen ook oordelen op te nemen van mensen waarmee je werkt, zoals collega’s, je leidinggevende en misschien klanten of andere relaties.

Met behulp van een portfolio kun je in sommige situaties aantonen dat je al over bepaalde competenties beschikt. Die kunnen dan worden erkend als elders verworven competenties (evc’s).

Aanbevolen website

Aanbevolen boeken

 • Tijdens je opleiding kun je een eigen website maken van je portfolio. Een handig boek daarvoor is Digitaal portfolio. Een website als visitekaartje van Roel Dik en Wim Hoogland (Noordhoff Uitgevers). Je leert hoe je het portfolio kan gebruiken voor reflectie op je eigen werk, bewustwording van je eigen competenties, ontvangen van reflecties van anderen, een overzicht van je studieverloop en als ‘bewijs’ van je competenties.
 • Wil je zelf aan het werk met je competenties, dan is Maak je eigen POP van Sharon van Leest en Yolanda Buchel (Academic Service) een prettig boek. Kun je wat jij in het leven belangrijk vindt verbinden met de wensen van de organisatie waar je werkt in een POP. En hoe dan? Er zit een gratis cd-rom bij om je POP meteen te gaan maken.

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Source: carrieretijger.nl

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een afspraak tussen jou en je werkgever over jouw persoonlijke ontwikkeling. Jij zorgt voor je eigen leerproces, de werkgever faciliteert met tijd en geld. Om een POP op te stellen moet je grondig nadenken over jezelf en je toekomst.

Werken met een POP helpt je om je ambities waar te maken. En om te onderzoeken wat je wilt leren en wat je moet leren om je werk goed te doen. Het is een vorm van leren waarmee je aan de slag kunt in het kader van je werk.

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Toen je klaar was met je opleiding, hoopte je misschien dat je nu wel genoeg geleerd had. Mis! Je moet tegenwoordig je leven lang leren om bij te blijven. Werkgevers willen graag medewerkers die zich verder ontwikkelen. Daar willen ze in investeren ook. Een persoonlijk ontwikkelingsplan helpt om te blijven leren in het kader van het werk.

Wat is een POP?

Een POP is een ‘ontwikkelingscontract’ tussen een werknemer en zijn werkgever. Het POP leidt tot een voortdurend leerproces met als uitgangspunten:

Nadenken over jezelf

Om een persoonlijk ontwikkelingsplan te kunnen maken, kun je je afvragen

“One of the symptoms of an approaching nervous breakdown is the belief that one’s work is terribly important.”

– Bertrand Russell (1872-1970)

Je kunt hierbij bijvoorbeeld een persoonlijke SWOT-analyse uitvoeren. Dat is een vorm van zelfonderzoek, waarbij je jouw sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen op de arbeidsmarkt in kaart brengt.

Wanneer is een POP nuttig voor jou?

 • als je doelgericht aan je ontwikkeling of je loopbaan wilt werken
 • als je iets anders wilt dan je nu doet, maar je nog niet precies weet wat
 • als je huidige functie niet (meer) geschikt is, (te zwaar of juist niet uitdagend genoeg)
 • als je vaak ziek bent of fysieke klachten krijgt

Dan kun je met een persoonlijk ontwikkelingsplan uitzoeken wat je verder wilt en welke mogelijkheden je werkgever je daarbij kan bieden.

Werkwijze POP’s

Je baas en jij moeten goed nadenken over al die wensen en die samen bespreken. Er zijn boeken en checklists om dat makkelijker te maken. Als jullie het eens zijn over de gewenste ontwikkelingsdoelen en de beste weg daarheen, kun je ermee aan de slag. Je moet natuurlijk regelmatig bekijken of het nog goed gaat en bijvoorbeeld eens in de drie jaar een nieuw POP maken. Het is een proces dat steeds doorgaat.

Ontwikkelingsdoelen

Tip: maak onderscheid tussen ontwikkelingsdoelen op de korte termijn (tot een jaar) en op de middellange termijn (tussen een en vijf jaar).

De gewenste ontwikkeling heeft altijd een praktisch nut, bijvoorbeeld:

 • leren je meer klantgericht op te stellen
 • leren met een nieuw computerprogramma te werken
 • je meer managementvaardigheden eigen maken
 • in je werk meer gebruik maken van de ervaring die je in je hobby hebt opgedaan

Je vermijdt latere teleurstellingen en problemen als je de ontwikkelingsdoelen SMART formuleert. SMART staat voor:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdgebonden

Praktisch of theoretisch leren

De ontwikkelingsdoelen zijn op allerlei manieren te bereiken. Bijvoorbeeld

Jouw voordelen

 • Je krijgt de kans beter te worden in je vak
 • Je krijgt de kans meer van je talenten te ontwikkelen
 • Je kunt je binnen je vakgebied gaan specialiseren
 • Je kunt gevarieerder werk gaan doen, doordat je breder inzetbaar wordt
 • Je kunt je functie-inhoud verrijken
 • Je kunt doorgroeien naar een hogere functie
 • Je kunt switchen naar een andere functie die je beter ligt
 • Vastroesten in een baan die je niet meer boeit, zal niet gauw gebeuren
 • Als je ergens anders een baan wilt gaan zoeken, heb je goede papieren
 • Je blijft ook bezig met de ontwikkeling van je persoonlijke visie

Aanbevolen website

 • Online cursus Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) – Als werknemer moet je blijven leren, anders kom je buiten spel te staan. Werkgevers willen graag medewerkers die zich verder ontwikkelen. Deze online cursus helpt werkgevers en werknemers aan de slag te gaan met het Persoonlijk Ontwikkelingsplan.

Auteur: Jet Holleman