Tag Archives: Performance

Aan tafel met…

Een korte samenvatting van de voorstelling van een samenwerkingsproject tussen de 1e klas Art & Design en 3e klas Dans. In dit project moesten deze klassen elkaar steunen, de mensen van dans moesten de mensen van Art & Design leren dansen, en Art & Design de mensen van Dans leren kunst maken.