Tag Archives: Grit

Train je Growth Mindset

Bron: vernieuwenderwijs.nl

Growth Mindset: Wat is het en hoe leer je het aan?

16 maart 2016 – door Wessel Peeters

Een IQ van 120 of een CITO score van 540: een score die laat zien hoe intelligent je bent. Op basis van een dergelijke score word je ingedeeld in het vervolgonderwijs en vervolg je je leerroute waar je je verder ontwikkeld… maar kun je dan ook intelligenter worden? Wat zegt zo’n IQ-test of CITO-toets dan nog? Vragen die je jezelf kunt stellen maar nog veel belangrijker: vragen die je je leerlingen moet stellen. Als we willen dat leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn is het belangrijk dat zij begrijpen dat je hersenen constant in ontwikkeling zijn en dat je daar zelf invloed op hebt: het is belangrijker dat zij beschikken over een growth mindset.

Mindset

De vraag of onze intelligentie en vaardigheden (capaciteiten) vast staan is eeuwen oud. Natuurlijk, je leert je hele leven… maar ontwikkelen we daardoor ook onze capaciteiten? Daarover zijn in wezen 2 verschillende overtuigingen: Onze capaciteiten staan vast en onze capaciteiten kunnen groeien. Concreter zijn de gedachten hierover geworden toen Amerikaanse psychologe Carol Dweck (2006), verbonden aan de Stanford University, onderzoek deed naar de motivatie van prestaties van leerlingen en daarbij concludeerde dat er twee soorten mindsets (denkstijlen) zijn: De fixed mindset (vast) en growth mindset (groeien).

Growth-v-Fixed

Growth Mindset

De mensen die hier achter staan – of met deze mindset rondlopen – hebben de overtuiging dat je capaciteiten kunt ontwikkelen (Murphy, 2008). Al hoewel iedereen op een eigen tempo ontwikkeld, is iedereen met de juiste begeleiding en overtuiging in staat zijn of haar capaciteiten te vergroten. Hierbij hoort ook dat falen vooral betekent dat je enkel meer moet oefenen: probeer het maximale uit jezelf te halen (Masters, 2013). Iemand met een growth mindset is dan ook in staat om te leren van feedback c.q. kritiek. Waar precies het limiet ligt van iemand zijn of haar capaciteiten is onduidelijk. Feit is wel dat de IQ (of CITO) score geen vast gegeven is: het een momentopname (Prins, 2003).

Under a growth mindset, ‘failure’ is defined not in terms of year-level expectations, but as inadequate learning progress. – Masters, 2013

Fixed Mindset

De mensen die hier achter staan – of met deze mindset rondlopen –  hebben de overtuiging dat capaciteiten vast staan (Murphy, 2008). Op het moment dat je ergens succes in hebt, dan heb je daar talent voor. Dingen waar je minder goed in bent probeer je te vermijden: op die manier maak je geen fouten en krijg je geen negatieve feedback (Walters, 2015). Hierdoor is het succes van anderen ook bedreigend. Perfectionisme of faalangst kunnen een sterke rol gaan spelen en zo nieuwe ervaringen in de weg gaan staan: Iemand geeft snel op (Prins, 2003). Vanuit deze relatieve onzekerheid wordt bevestiging gezocht voor iemand zijn of haar intelligentie of persoonlijkheid: Zij proberen soms slim over te komen en willen dan ook zeker niet dom lijken.

Nature én Nurture

De hierboven omschreven mindsets zijn relatief zwart-wit. In de praktijk toont het merendeel van de recente onderzoeken aan dat de intelligentie een combinatie is van Nature (aangeboren, fixed) en Nurture (aangeleerd, omgeving, growth). Mensen zijn in staat om zichzelf te ontwikkelen, maar dat zal bij het een makkelijker gaan dan bij de ander (Dweck, 2007). Tot noch toe moet dit niet als een bijzonder gegeven klinken.. maar toch is dat voor leerlingen niet altijd vanzelfsprekend.

Let’s give students learning tasks that tell them, “You can be as smart as you want to be”. – Dweck, 2008

Het belang van een Growth Mindset

Het hebben van een growth mindset heeft een positieve effect op leerlingen. Zo blijkt uit onderzoek dat (Walters, 2015):

• Growth Mindset training voor betere prestaties kan zorgen. (Blackwell et al., 2007; Yeager and Dweck, 2012; Good, Aronson, & Inzlicht, 2003).

• Growth mindedness er voor zorgen dat leerlingen deep learning skills (kritisch denken, samenwerken; softkills, 21st century skills) gebruiken en zo makkelijker herstellen van het halen van een laag cijfer (Grant and Dweck, 2003).

• Het prestatieverschil tussen leerlingen met een growth mindset kleiner wordt of verdwijnt. Anders gezegd: stereotype groepen die normaal slechter presteerde (denk jongens, denk achtergestelde groepen), kwamen meer om één lijn met de rest. Stereotypering wordt zo doorbroken. (Aronson et al., 2002; Blackwell et al., 2007; Good et al., 2003)

Om het bovenstaande te bereiken is het wel belangrijk dat leerlingen begrijpen dat ze in staat zijn om zichzelf te ontwikkelen – het is belangrijk dat leerlingen rondlopen met een growth mindset. Dit lijkt een logisch gegeven, maar het komt geregeld voor dat leerlingen roepen “dat kan ik niet” of “daar ben ik nooit goed in”. Dit kan een blokkade vormen om tot leren te komen (Masters, 2013). Met name bij VMBO leerlingen kán dit een sterke rol spelen: Zij zijn er immers aan gewend dat zij op basisschool achterop liepen als het gaat om cognitie.

Het aanleren van een growth mindset

Maar op welke manier kun je er nu tijdens je lessen of begeleiding van leerlingen er voor zorgen dat zij niet met een sterke fixed mindset rondlopen? Enkele belangrijke tips (Masters, 2013; Walters, 2015) kunnen zijn:

1. Zorg voor nuttige succeservaringen
Laat leerlingen succes hebben: Op die manier wordt leren leuker, worden leerlingen meer betrokken en bouwen ze meer zelfvetrouwen op (Masters, 2013).  Let wel op: een succeservaring is alleen waardevol als het enig waarde heeft: Zorg er voor dat leerlingen nét boven hun kunnen leren presteren: ‘Many educators think that lowering their standards will give students success experiences, boost their self-esteem, and raise their achievement… Well, it doesn’t work. Lowering standards just leads to poorly educated students who feel entitled to easy work and lavish praise.’ (Dweck 2006, 193). Te makkelijke taken kunnen leerlingen zien als tijdverspilling én daarbij maken zij dusdanig weinig fouten dat zij er niet van kunnen leren en groeien.

2. Creëer een risico-vrije leeromgeving
Laat leerlingen in zien dat het wordt gewaardeerd dat zij een uitdaging aan gaan, leren en voor perfectie gaan: fouten maken mag – het maakt je alleen maar beter.

3. Geef feedback op het proces (waarover zij controle hebben)
Al langer is bekend dat feedback geven op het proces belangrijk(er) is in vergelijking met het eindresultaat. Het is daarbij wel belangrijk dat je leerlingen feedback geeft op datgene waarover zij directe controle hebben: Geef dus feedback op hun genomen acties in plaats van bijvoorbeeld hun cognitie.

4. Geef breinles
Leer leerlingen dat je hersenen constant in ontwikkeling zijn. Geef les over de werking van je hersenen en op welke manieren je er invloed op hebt. Persoonlijke bemerken wij dat leerlingen dit ook vaak erg interessant vinden. Door hier les over te geven leren leerlingen begrijpen dat een growth mindset bestaat.

Uiteraard is het niet alleen aan docenten om hier mee bezig te zijn. Ook kunnen bijvoorbeeld ouders helpen. Zij kunnen bijvoorbeeld (Masters, 2013): inzet belonen, niet te veel aandacht besteden aan het resultaat van te makkelijke taken, de focus leggen op het (verbeteren van het) leerproces en het goede voorbeeld zijn: wees een rolmodel.

Apps en tools

Enkele apps, tools en opdrachten die kunnen ondersteunen bij het aanleren van een growth mindset zijn:

ClassDojo – Growth Mindset (1/5)

Formative – geef leerlingen direct feedback
Een erg handige tools waarover we recentelijke al een artikel schreven.

Tot slot zijn op deze 2 websites diverse formats en tools te vinden die erg nuttig kunnen zijn: http://www.mindsetworks.com/free-resources/ & http://www.edutopia.org/article/growth-mindset-resources

 

Bronnen:

Prins, P. (2003). Effectiever behandelen tussen ‘nature’ en ‘nuture’. Amsterdam: Vossiuspers UvA

Dweck, C.S. & Molden, D.C. (2007). Self-Theories: Their impact on competence motivation and acquisition. In A.J. Elliot & C.S. Dweck (Eds.): Handbook of competence and motivation. New York, London: Guilford Press

Dweck, C.S. (2013). Mindsets: Helping Student to Fulfill Their Potential. http://www.glenbard87.org/sitepages/parents-students/FOV1-0008F35B/FOV1-0008CD37/Dweck_Mindsets_Notes.pdf

Masters, N. (2013). Towards a growth mindset in assessmenthttp://works.bepress.com/geoff_masters/174/ 

Walters, S. (2015). Growth Mindsets: A Literature Review. http://www.temescalassoc.com/db/el/files/2015/02/Growth-Mindsets-Lit-Review.pdf

Advertisements

Grit: the power of passion and perseverance

Source: TED.com – filmed April 2013
Leaving a high-flying job in consulting, Angela Lee Duckworth took a job teaching math to seventh graders in a New York public school. She quickly realized that IQ wasn’t the only thing separating the successful students from those who struggled. Here, she explains her theory of “grit” as a predictor of success.
TEDTalks is a daily video podcast of the best talks and performances from the TED Conference, where the world’s leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes (or less). Look for talks on Technology, Entertainment and Design — plus science, business, global issues, the arts and much more.

True Grit: How to Build Resilience

Source: 99U

http://i1.wp.com/adobe99u.files.wordpress.com/2017/03/2480x1840.jpg?resize=2480,1840&quality=100&strip&ssl=1True Grit: How to Build Up Your Resilience

Three steps that you can take to increase your ability to persevere.

By Christian Jarrett – Illustration by Giacomo Bagnara
Whether we’re talking about a great novelist like John Irving or an era-defining entrepreneur like Jeff Bezos, it’s natural to conclude that the mega-successful owe their achievements to an almost magical quality that you’re either born with or you’re not: talent.

But according to Angela Duckworth, the University of Pennsylvania psychologist who’s made it her life’s goal to help children thrive, this is mistaken. Yes, the aptitude you bring is important, but few of us ever reach the limits of our natural abilities. Instead what holds us back is a lack of commitment or a lack of focus. “Enthusiasm is common,” Duckworth writes, “endurance is rare.”

Effort counts twice, she explains, because it translates your aptitude into skill. And then it combines with your skill to manifest as achievement. In other words, it takes effort to get good at something, and then it takes effort to apply that skill, to create.

If you look at John Irving’s life story, for instance, it isn’t one that begins with him displaying savant- like brilliance at an early age. Far from it, in fact he struggled at school with English. What distinguishes his lifelong approach to his art is his doggedness. “Rewriting is what I do best as a writer,” says Irving. “I spend more time revising a novel or screenplay than I take to write the first draft.”

But determination isn’t enough, you also need to apply yourself with focus. Rather than chasing a different dream each week or month or year, you need – at least eventually – to settle on a higher calling and never let go. When you have drive and determination combined with single-minded direction, this is what translates into meaningful accomplishment.

Crucially, Duckworth, who has written the book on grit, argues that grit isn’t fixed like your height. Rather it’s something that you can cultivate, more like learning a new language. Here are three steps from Duckworth’s book that you can take to make yourself grittier – and dramatically increase your ability to persevere.

Find your calling

Most high achievers have “an ultimate concern” or what Duckworth calls their “compass” (because it provides a sense of direction) and nothing will stop them in pursuit of this higher goal. How can you find yours if you don’t have one already? The first thing to realize is that you’re not going to find it through introspection. You need to get out there and try things. A relevant misconception is that passions instantly grab us in one magical eureka moment. In reality, the first time you encounter your would-be passion, you likely won’t even realize it. This means you need to expose yourself to as many different pursuits as possible and give any nascent spark a chance to catch.

In time, what overarching passions or concerns have in common is that they have a greater purpose – yes, there is pleasure and fascination in them, but more than that, usually there is a deeper meaning or cause that involves helping other people in some way. In a 2014 study that she conducted with her colleagues Katherine Von Culina at Yale and Eli Tsukayama at The University of Pennsylvania, Duckworth found that people with high levels of grit are as motivated by the pursuit of pleasure as much as anyone else, but what marks them out is their greater interest in meaningful activities that serve a higher purpose.

Of course, we can’t fight every battle. Sometimes it makes sense to change course. If you’re struggling to recognize the difference between your overarching career aim and lesser, more disposable goals, consider visualizing your aims as a pyramid with those at the bottom feeding into your ultimate goal at the top. If they cause you problems, you shouldn’t be afraid to save energy by dispensing with lower-level goals. As you approach mid-level goals and beyond, you should become progressively more dogged. Reserve your never surrender attitude for your ultimate goal or life philosophy that guides all you do.

Practice smart

Once you know what your passion is, you need to hone your craft through unrelenting practice. Duckworth’s research–including a 2010 study into the winners of National Spelling Bee championships–has shown that gritty people devote more time to what psychologists call “deliberate practice” and that they enjoy it more.

This kind of practice involves more than simply putting in the hours. It’s an arduous process that requires pushing yourself to perform outside of your current ability levels (Duckworth recommends setting yourself “stretch goals” – specific areas of performance where you would like to make gains); getting meaningful feedback on how to improve; and then doing it all over again, implementing that feedback to achieve superior performance.

Duckworth quotes dancer Martha Graham’s description of what it feels like to do this kind of training: “Dancing appears glamorous, easy, delightful. But the path to the paradise of that achievement is not easier than any other. There is fatigue so great that the body cries even in its sleep. There are times of complete frustration. There are daily small deaths.

Be it sport, acting or art, when we watch superstars perform, their output often seems effortless, which only serves to fuel the illusion that they were born with a supernatural gift. In fact, the reason their performance is so fluid and graceful is because of all the hours and hours of intense, painstaking practice they’ve completed.

Think like an optimist

 In pursuit of your creative ambitions, it is inevitable that you will experience set backs. As shown in Duckworth’s research involving school teachers working in schools in poor districts, gritty people tend to respond to these setbacks with an optimistic mindset. Optimists see failure as a chance to learn. They consider the changeable aspects of a disappointment that can be addressed and adjusted to make failure less likely next time. Pessimists, by contrast, will tend to blame the failure on a fundamental cause that can’t be changed, such as the belief that they don’t have what it takes. A related concept you’ve probably heard of is whether or not you have a growth mindset. Gritty optimists tend to have a growth mindset, believing that traits like intelligence can be nurtured. Pessimists instead see such things as fixed.

There is a dynamic, interactive nature to these things. Duckworth’s research suggests that encountering adversity–as you surely will–and believing pessimistically that you have no power over events, will encourage you to give up without a fight. You condition yourself to be passive, and you lose your grit. In contrast, responding to challenges with optimism and determination and finding a way through (in Duckworth’s language, this is “adversity plus mastery”), you will nurture your grittiness. Next time you encounter difficulties, you will be even more determined to push on. “To be gritty,” Duckworth writes, “is to fall down seven times, and rise eight.”

If you’re a lifelong pessimist, you might be feeling skeptical at this point, but it’s worth noting that a study last year reviewed all the evidence into whether we can train ourselves to be more optimistic and the results were, well, rather upbeat: the researchers concluded that optimism is indeed something we can learn.

Coda

By finding your true calling, honing your craft through dedicated deliberate practice, and responding to setbacks with an optimistic, problem-solving approach, you will follow in the footsteps of the many outstanding achievers Duckworth has studied, all of whom are characterized by that mix of passion and perseverance.

To believe that only a lucky few are born with true talent, while the rest of us are not, is demoralizing. You might understandably wonder whether the focus on grit simply shifts this concern to a different trait: that perhaps a rare few are blessed with grit while us lesser mortals are destined to weaker will and an absence of purpose. In fact, twin studies suggest that the “heritability” of grit is between 20 to 40 percent, meaning that less than half the difference in grit between people can be traced to genetic causes. This leaves plenty of room for grit to be influenced by other factors such as life experiences and deliberate cultivation. “Like every aspect of your psychological character,” Duckworth writes, “grit is more plastic than you might think.”