Category Archives: Other

Neonicotinoïden zijn écht slecht voor bijen

Bron: nrc.nl

Bijensterfte

Ook uit grote veldstudies blijkt nu: neonicotinoïden, de beruchte groep insecticiden, dragen wel degelijk bij aan de bijensterfte.
Nienke Beintema – 4 juli 2017

Twee imkers bezig met een van hun bijenvolken. Uit nieuw onderzoek blijkt dat bijen lijden onder neonicotinoïden, wat boeren en de industrie vaak ontkenden.
Foto Getty Images/iStockphoto

Continue reading Neonicotinoïden zijn écht slecht voor bijen