Category Archives: Ondernemen

3 + 1 Ways to Protect Your Business Idea

Source: entrepreneur.com

*How to Protect Your Business Idea Without a Patent

Stephen Key, May 8, 2013, 4 min read
Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.

It’s natural to fear that your idea might be stolen. But you can’t turn your vision into reality without the help of others. Sooner or later, you’re going to want to ask an industry expert to evaluate your product or service. You’re going to need to collaborate with a manufacturer or distributor. But patents cost thousands of dollars and take years to be issued. You can’t afford to wait that long to start bringing your product to market.

Continue reading 3 + 1 Ways to Protect Your Business Idea

Advertisements

Teamrollen van Belbin

Bron: wikipedia.nl/Meredith_Belbin

Meredith Belbin

Meredith Belbin (1926) is een Britse wetenschapper die bekend is geworden door zijn onderzoek naar de effectiviteit van managementteams en zijn negen teamrollen.

… Omdat hij belangstelling had voor zowel het functioneren van groepsgedrag als voor individueel gedrag, maar er niet al een bepaalde theorie op nahield, vroeg hij drie wetenschappers met volkomen verschillende invalshoeken om met hem samen te werken in een onderzoek naar effectiviteit van managementteams: Bill Hartston, wiskundige en internationaal schaakmeester, Jeanne Fisher, een antropoloog die Keniaanse stammen had bestudeerd, en Roger Mottram, een organisatiepsycholoog. Samen begonnen de vier een onderzoek dat zeven jaar zou duren, naar effectiviteit van managementteams. Het onderzoeksteam van Belbin organiseerde per jaar drie managementgames, waarbij telkens acht teams een rollenspel speelden, gebaseerd op een bepaalde bedrijfssituatie. Per spel werden alle deelnemers van tevoren gevraagd een aantal psychologische tests in te vullen, waaronder persoonlijkheidsvragenlijsten en intelligentietests. Tijdens het spel werden de teams vervolgens geobserveerd en werden alle gedragingen (bijdragen van de individuele teamleden) via gedragsobservatiemethoden gecategoriseerd. De resultaten van dit onderzoek stelden Belbin na verloop van tijd in staat om aan het begin van een managementgame voorspellingen te doen over welk team zou gaan winnen en hier bij de samenstelling van de teams invloed op uit te oefenen.
——-

Bron: wikipedia.nl/Teamrol

Teamrol

Een teamrol is de sociale rol die iemand aanneemt binnen het team. De rol die iemand aanneemt is afhankelijk van meerdere factoren:

Bijdragen

Veel onderzoek hiernaar is verricht door Meredith Belbin die met zijn onderzoekteam tot de conclusie kwam dat iedereen op minstens drie verschillende manieren bijdraagt tot een team:

 • vakinhoudelijke rol
 • organisatorische rol, ofwel de positie die zij bekleden en de taken en verantwoordelijkheden die zij daarmee hebben ten opzichte van anderen
 • op basis van hun persoonlijkheid of teamrol

Dit is het eerste uitgangspunt van wat Belbin teamrolmanagement noemt. Belbin definieerde een teamrol als de kenmerkende manier waarop iemand zich gedraagt, zijn bijdrage levert en met anderen omgaat.

Evenwicht

Belbin stelt vervolgens dat elk team behoefte heeft aan een optimaal evenwicht tussen de teamrollen. Een goede taakverdeling, waarbij de taken en verantwoordelijkheden van de teamleden zo veel mogelijk overeenstemmen met hun natuurlijke teamrollen is daarbij van het grootste belang. Bij het samenstellen van teams benadrukt Belbin het belang van ‘complementariteit’. Complementaire bijdragen leiden tot betere resultaten dan concurrerende bijdragen. Een van de belangrijkste conclusies was dat de sterke punten die elke teamrol heeft, altijd samengaan met wat Belbin ‘toelaatbare zwakheden’ noemde. Deze zwakheden doen geen afbreuk aan de effectiviteit van het team, omdat een goed inzicht daarin ertoe kan leiden dat ze worden opgevangen door de sterke punten van anderen.

Natuurlijke rol

Ieder persoon heeft volgens Belbin twee of drie teamrollen die van nature goed bij haar passen en waarin zij zich thuisvoelt. Volgens Belbin is het zaak dat mensen zich van hun natuurlijke rollen bewust worden, deze ontwikkelen en productief maken in de samenwerking met anderen. Elke teamrol staat voor een karakteristiek temperament, een manier van informatie verwerken en een strategie om problemen op te lossen. Een teamrol is opgebouwd uit persoonlijkheidskenmerken, mentale vaardigheden en persoonlijke overtuigingen en wordt in de loop der jaren mede gevormd door de sociale context en beïnvloed door levenservaringen en zelfinzicht.

Negen teamrollen

In 1981 stelde Belbin in zijn boek Management Teams acht teamrollen voor; de voorzitter, de vormer, de vernieuwer, de brononderzoeker, de bedrijfsman, de groepwerker, de zorgdrager en de monitor. In 1988 passte hij deze enigszins aan en kwam hij tot negen teamrollen; bedrijfsman werd uitvoerder, voorzitter werd coördinator en zorgdrager werd afronder. Als negende teamrol werd de specialist toegevoegd.

Uitvoerder
(sinds 1988) Nuchter, ordelijk en taakgericht. De harde werker, met een groot praktisch inzicht en organisatietalent. Betrouwbaar, consciëntieus en plichtsgetrouw, gaat op zeker.
Toelaatbare zwakheden: Soms weinig flexibel, voorspelbaar en behoudend. Staat niet open voor ideeën die hun praktische waarde nog niet hebben bewezen.
Brononderzoeker 
Extravert, enthousiast en avontuurlijk. De netwerker, die makkelijk contacten legt en onderhoudt en altijd op zoek is naar nieuwe kansen en mogelijkheden.
Toelaatbare zwakheden: Snel verveeld, verliest belangstelling als het eerste enthousiasme is weggeëbt, nonchalant met betrekking tot details.
Plant 
Solistisch, rijk aan verbeelding en fantasie. Een creatieve denker en vrije geest, die met originele invallen en oplossingen komt en buiten de gebaande paden treedt.
Toelaatbare zwakheden: Is sterk op innerlijke denkwereld gericht en kan daardoor verstrooid en afwezig lijken en het contact met de wereld verliezen. Trekt zich weinig aan van protocol en conventies.
Monitor 
Verstandig, bedachtzaam en kritisch. De analyticus, koel en objectief, die over veel kennis beschikt, alle voors en tegens in kaart wil brengen en beslissingen zorgvuldig wil afwegen.
Toelaatbare zwakheden: Soms te voorzichtig en afwachtend. Door zijn kritische zin en relativerend vermogen weinig inspirerend en weinig in staat anderen te motiveren.
Vormer 
Extravert en dynamisch, gepassioneerd en wilskrachtig. Sterke drang om te presteren, zoekt de uitdaging, gaat tot het uiterste en weet mensen in beweging te krijgen.
Toelaatbare zwakheden: is ongeduldig en kan driftig reageren als hij wordt tegengewerkt. Heeft de neiging anderen te provoceren en gevoelens te kwetsen.
Coördinator 
(sinds 1988) De natuurlijke coördinator, die de procedures aangeeft, bedoelingen verheldert en samenvat wat iedereen wil. Heeft een goede antenne voor de talenten van anderen.
Toelaatbare zwakheden: zet graag anderen aan het werk en kan goed werk delegeren, ook het eigen werk. Kan een beetje manipulatief zijn in de poging alle neuzen één kant op te krijgen.
Afronder 
Nauwgezet, zorgzaam en zorgvuldig. Voelt aan wat er mis kan gaan, bewaakt de kwaliteit en de veiligheid en kan goed dingen afmaken. De perfectionist en pietje precies.
Toelaatbare zwakheden: kan overbezorgd zijn en zich druk maken over de kleinste dingen, kan moeilijk iets uit handen geven.
Groepswerker 
Behulpzaam en attent, gericht op het scheppen van sfeer en het zoeken van de onderlinge verbinding. Bezit tact en diplomatie en kan met iedereen overweg.
Toelaatbare zwakheden: Kan te meegaand zijn, kan moeilijk uit de weg met conflicten en kan daardoor in kritieke momenten moeilijk een beslissing nemen.
Specialist 
(toegevoegd in 1988) De toegewijde vakman. Een stille eenling, die zich in een team niet zo thuis voelt en zijn bijdrage levert door veel te weten van een doorgaans beperkt vakgebied.
Toelaatbare zwakheden: Waagt zich niet gauw buiten het eigen vakgebied en is weinig geïnteresseerd in de complementaire bijdragen van anderen.

Grit: the power of passion and perseverance

Source: TED.com – filmed April 2013
Leaving a high-flying job in consulting, Angela Lee Duckworth took a job teaching math to seventh graders in a New York public school. She quickly realized that IQ wasn’t the only thing separating the successful students from those who struggled. Here, she explains her theory of “grit” as a predictor of success.
TEDTalks is a daily video podcast of the best talks and performances from the TED Conference, where the world’s leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes (or less). Look for talks on Technology, Entertainment and Design — plus science, business, global issues, the arts and much more.

True Grit: How to Build Resilience

Source: 99U

http://i1.wp.com/adobe99u.files.wordpress.com/2017/03/2480x1840.jpg?resize=2480,1840&quality=100&strip&ssl=1True Grit: How to Build Up Your Resilience

Three steps that you can take to increase your ability to persevere.

By Christian Jarrett – Illustration by Giacomo Bagnara
Whether we’re talking about a great novelist like John Irving or an era-defining entrepreneur like Jeff Bezos, it’s natural to conclude that the mega-successful owe their achievements to an almost magical quality that you’re either born with or you’re not: talent.

But according to Angela Duckworth, the University of Pennsylvania psychologist who’s made it her life’s goal to help children thrive, this is mistaken. Yes, the aptitude you bring is important, but few of us ever reach the limits of our natural abilities. Instead what holds us back is a lack of commitment or a lack of focus. “Enthusiasm is common,” Duckworth writes, “endurance is rare.”

Effort counts twice, she explains, because it translates your aptitude into skill. And then it combines with your skill to manifest as achievement. In other words, it takes effort to get good at something, and then it takes effort to apply that skill, to create.

If you look at John Irving’s life story, for instance, it isn’t one that begins with him displaying savant- like brilliance at an early age. Far from it, in fact he struggled at school with English. What distinguishes his lifelong approach to his art is his doggedness. “Rewriting is what I do best as a writer,” says Irving. “I spend more time revising a novel or screenplay than I take to write the first draft.”

But determination isn’t enough, you also need to apply yourself with focus. Rather than chasing a different dream each week or month or year, you need – at least eventually – to settle on a higher calling and never let go. When you have drive and determination combined with single-minded direction, this is what translates into meaningful accomplishment.

Crucially, Duckworth, who has written the book on grit, argues that grit isn’t fixed like your height. Rather it’s something that you can cultivate, more like learning a new language. Here are three steps from Duckworth’s book that you can take to make yourself grittier – and dramatically increase your ability to persevere.

Find your calling

Most high achievers have “an ultimate concern” or what Duckworth calls their “compass” (because it provides a sense of direction) and nothing will stop them in pursuit of this higher goal. How can you find yours if you don’t have one already? The first thing to realize is that you’re not going to find it through introspection. You need to get out there and try things. A relevant misconception is that passions instantly grab us in one magical eureka moment. In reality, the first time you encounter your would-be passion, you likely won’t even realize it. This means you need to expose yourself to as many different pursuits as possible and give any nascent spark a chance to catch.

In time, what overarching passions or concerns have in common is that they have a greater purpose – yes, there is pleasure and fascination in them, but more than that, usually there is a deeper meaning or cause that involves helping other people in some way. In a 2014 study that she conducted with her colleagues Katherine Von Culina at Yale and Eli Tsukayama at The University of Pennsylvania, Duckworth found that people with high levels of grit are as motivated by the pursuit of pleasure as much as anyone else, but what marks them out is their greater interest in meaningful activities that serve a higher purpose.

Of course, we can’t fight every battle. Sometimes it makes sense to change course. If you’re struggling to recognize the difference between your overarching career aim and lesser, more disposable goals, consider visualizing your aims as a pyramid with those at the bottom feeding into your ultimate goal at the top. If they cause you problems, you shouldn’t be afraid to save energy by dispensing with lower-level goals. As you approach mid-level goals and beyond, you should become progressively more dogged. Reserve your never surrender attitude for your ultimate goal or life philosophy that guides all you do.

Practice smart

Once you know what your passion is, you need to hone your craft through unrelenting practice. Duckworth’s research–including a 2010 study into the winners of National Spelling Bee championships–has shown that gritty people devote more time to what psychologists call “deliberate practice” and that they enjoy it more.

This kind of practice involves more than simply putting in the hours. It’s an arduous process that requires pushing yourself to perform outside of your current ability levels (Duckworth recommends setting yourself “stretch goals” – specific areas of performance where you would like to make gains); getting meaningful feedback on how to improve; and then doing it all over again, implementing that feedback to achieve superior performance.

Duckworth quotes dancer Martha Graham’s description of what it feels like to do this kind of training: “Dancing appears glamorous, easy, delightful. But the path to the paradise of that achievement is not easier than any other. There is fatigue so great that the body cries even in its sleep. There are times of complete frustration. There are daily small deaths.

Be it sport, acting or art, when we watch superstars perform, their output often seems effortless, which only serves to fuel the illusion that they were born with a supernatural gift. In fact, the reason their performance is so fluid and graceful is because of all the hours and hours of intense, painstaking practice they’ve completed.

Think like an optimist

 In pursuit of your creative ambitions, it is inevitable that you will experience set backs. As shown in Duckworth’s research involving school teachers working in schools in poor districts, gritty people tend to respond to these setbacks with an optimistic mindset. Optimists see failure as a chance to learn. They consider the changeable aspects of a disappointment that can be addressed and adjusted to make failure less likely next time. Pessimists, by contrast, will tend to blame the failure on a fundamental cause that can’t be changed, such as the belief that they don’t have what it takes. A related concept you’ve probably heard of is whether or not you have a growth mindset. Gritty optimists tend to have a growth mindset, believing that traits like intelligence can be nurtured. Pessimists instead see such things as fixed.

There is a dynamic, interactive nature to these things. Duckworth’s research suggests that encountering adversity–as you surely will–and believing pessimistically that you have no power over events, will encourage you to give up without a fight. You condition yourself to be passive, and you lose your grit. In contrast, responding to challenges with optimism and determination and finding a way through (in Duckworth’s language, this is “adversity plus mastery”), you will nurture your grittiness. Next time you encounter difficulties, you will be even more determined to push on. “To be gritty,” Duckworth writes, “is to fall down seven times, and rise eight.”

If you’re a lifelong pessimist, you might be feeling skeptical at this point, but it’s worth noting that a study last year reviewed all the evidence into whether we can train ourselves to be more optimistic and the results were, well, rather upbeat: the researchers concluded that optimism is indeed something we can learn.

Coda

By finding your true calling, honing your craft through dedicated deliberate practice, and responding to setbacks with an optimistic, problem-solving approach, you will follow in the footsteps of the many outstanding achievers Duckworth has studied, all of whom are characterized by that mix of passion and perseverance.

To believe that only a lucky few are born with true talent, while the rest of us are not, is demoralizing. You might understandably wonder whether the focus on grit simply shifts this concern to a different trait: that perhaps a rare few are blessed with grit while us lesser mortals are destined to weaker will and an absence of purpose. In fact, twin studies suggest that the “heritability” of grit is between 20 to 40 percent, meaning that less than half the difference in grit between people can be traced to genetic causes. This leaves plenty of room for grit to be influenced by other factors such as life experiences and deliberate cultivation. “Like every aspect of your psychological character,” Duckworth writes, “grit is more plastic than you might think.”

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Source: carrieretijger.nl

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een afspraak tussen jou en je werkgever over jouw persoonlijke ontwikkeling. Jij zorgt voor je eigen leerproces, de werkgever faciliteert met tijd en geld. Om een POP op te stellen moet je grondig nadenken over jezelf en je toekomst.

Werken met een POP helpt je om je ambities waar te maken. En om te onderzoeken wat je wilt leren en wat je moet leren om je werk goed te doen. Het is een vorm van leren waarmee je aan de slag kunt in het kader van je werk.

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Toen je klaar was met je opleiding, hoopte je misschien dat je nu wel genoeg geleerd had. Mis! Je moet tegenwoordig je leven lang leren om bij te blijven. Werkgevers willen graag medewerkers die zich verder ontwikkelen. Daar willen ze in investeren ook. Een persoonlijk ontwikkelingsplan helpt om te blijven leren in het kader van het werk.

Wat is een POP?

Een POP is een ‘ontwikkelingscontract’ tussen een werknemer en zijn werkgever. Het POP leidt tot een voortdurend leerproces met als uitgangspunten:

Nadenken over jezelf

Om een persoonlijk ontwikkelingsplan te kunnen maken, kun je je afvragen

“One of the symptoms of an approaching nervous breakdown is the belief that one’s work is terribly important.”

– Bertrand Russell (1872-1970)

Je kunt hierbij bijvoorbeeld een persoonlijke SWOT-analyse uitvoeren. Dat is een vorm van zelfonderzoek, waarbij je jouw sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen op de arbeidsmarkt in kaart brengt.

Wanneer is een POP nuttig voor jou?

 • als je doelgericht aan je ontwikkeling of je loopbaan wilt werken
 • als je iets anders wilt dan je nu doet, maar je nog niet precies weet wat
 • als je huidige functie niet (meer) geschikt is, (te zwaar of juist niet uitdagend genoeg)
 • als je vaak ziek bent of fysieke klachten krijgt

Dan kun je met een persoonlijk ontwikkelingsplan uitzoeken wat je verder wilt en welke mogelijkheden je werkgever je daarbij kan bieden.

Werkwijze POP’s

Je baas en jij moeten goed nadenken over al die wensen en die samen bespreken. Er zijn boeken en checklists om dat makkelijker te maken. Als jullie het eens zijn over de gewenste ontwikkelingsdoelen en de beste weg daarheen, kun je ermee aan de slag. Je moet natuurlijk regelmatig bekijken of het nog goed gaat en bijvoorbeeld eens in de drie jaar een nieuw POP maken. Het is een proces dat steeds doorgaat.

Ontwikkelingsdoelen

Tip: maak onderscheid tussen ontwikkelingsdoelen op de korte termijn (tot een jaar) en op de middellange termijn (tussen een en vijf jaar).

De gewenste ontwikkeling heeft altijd een praktisch nut, bijvoorbeeld:

 • leren je meer klantgericht op te stellen
 • leren met een nieuw computerprogramma te werken
 • je meer managementvaardigheden eigen maken
 • in je werk meer gebruik maken van de ervaring die je in je hobby hebt opgedaan

Je vermijdt latere teleurstellingen en problemen als je de ontwikkelingsdoelen SMART formuleert. SMART staat voor:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdgebonden

Praktisch of theoretisch leren

De ontwikkelingsdoelen zijn op allerlei manieren te bereiken. Bijvoorbeeld

Jouw voordelen

 • Je krijgt de kans beter te worden in je vak
 • Je krijgt de kans meer van je talenten te ontwikkelen
 • Je kunt je binnen je vakgebied gaan specialiseren
 • Je kunt gevarieerder werk gaan doen, doordat je breder inzetbaar wordt
 • Je kunt je functie-inhoud verrijken
 • Je kunt doorgroeien naar een hogere functie
 • Je kunt switchen naar een andere functie die je beter ligt
 • Vastroesten in een baan die je niet meer boeit, zal niet gauw gebeuren
 • Als je ergens anders een baan wilt gaan zoeken, heb je goede papieren
 • Je blijft ook bezig met de ontwikkeling van je persoonlijke visie

Aanbevolen website

 • Online cursus Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) – Als werknemer moet je blijven leren, anders kom je buiten spel te staan. Werkgevers willen graag medewerkers die zich verder ontwikkelen. Deze online cursus helpt werkgevers en werknemers aan de slag te gaan met het Persoonlijk Ontwikkelingsplan.

Auteur: Jet Holleman

Personal Branding

Source: depersonalbrandingcoach.nl

In vijf stappen je merk en je bedrijf onderscheidend positioneren


Koe-paars-300x225Het begint allemaal bij jou als persoon. Want mensen doen zaken met mensen.

Jij bent je bedrijf en klanten kiezen voor jou. Het is belangrijk dat je door middel van een treffende presentatie meteen duidelijk kunt maken wat je te bieden hebt. En daarbij mag je best een eigen mening hebben en heldere keuzes maken. Graag zelfs. Een sterk merk durft onderscheidend te zijn. Bijna alle sterke merken zijn licht recalcitrant. Denk maar mensen als Steve Jobs, Johan Cruijff, of Annemarie van Gaal. Ze hebben een eigen visie en ze staan ergens voor. Niet iedereen hoeft een fan van hen te zijn. Dat geeft niet. Ze realiseren hun eigen markt. Ze zijn eigenzinnig, ze blijven dicht bij zichzelf en dat maakt hen authentiek.


Ik ben zelf een enorme fan van Seth Godin, een bekende marketeer. In zijn boek ‘Purple Cow’ geeft hij feilloos aan wat iemand tot een sterk merk maakt. Stel je maar eens een overvol een weiland vol zwart-witte koeien voor met daartussen een paars exemplaar. Die valt op. Iemand die opmerkelijk is, is de moeite waard om over te praten. Het trekt de aandacht.

Als je opmerkelijk bent, is er een kans dat mensen niet voor jou kiezen. Maar aan de andere kant zullen klanten ook heel bewust juist voor jou kiezen. Omdat je hen aanspreekt met datgene waar jij voor staat. De klanten die bewust voor jou kiezen, zijn vaak ook de klanten waar je graag mee werkt. Mensen waar je een klik mee hebt. En dat werkt wel zo prettig!


De vijf stappen om je merk en je bedrijf succesvol op te bouwen:

 • Je brengt jouw ijzersterke authentieke merk in kaart. Nu kun jij klanten gaan aantrekken want voortaan kun je glashelder aangeven, wat je hen te bieden hebt.
 • Door het maken van een gerichte keuze voor jouw ideale klant – en jouw niche in de markt, gaan klanten zich herkennen in jouw aanbod. Voortaan kun je heel duidelijk communiceren welke problemen je voor hen oplost.
 • Wanneer je jouw authentieke merk en jouw unieke aanbod voor een duidelijke doelgroep kunt combineren, heb je een goede basis voor een slimme en succesvolle marketingaanpak. Voortaan werf je systematisch klanten.
 • Wanneer je een wervende website kunt maken, kun jij 24 uur per dag verkoop genereren. Voortaan krijg je méér klanten, terwijl je minder moeite doet.
 • Wanneer jij social media effectief leert inzetten, trek je heel gericht klanten naar je toe. Voortaan zoeken zij jou op, in plaats van jij hen.
 

Personal branding en social media een ijzersterke succesformule

Door een effectieve inzet van social media en het schrijven van artikelen die goed gelezen worden, trek ik mijn klanten naar mij toe. Mijn nieuwsbrief gaat per email naar duizenden lezers en daarnaast ben ik ook gastauteur op een aantal platforms. Door deze aanpak sta ik ook hoog in Google waardoor ik makkelijk gevonden wordt door mensen en bedrijven die zoeken naar iemand die verstand heeft van personal branding. Het levert mij een continue stroom van klanten op die dit ook willen leren. En die dit vervolgens ook met succes toepassen:

Het heeft er tevens toe geleid dat ik de leukste interim opdracht in jaren heb gekregen. Een geweldige veranderopdracht op een stevig senior managementniveau. Echt een opdracht waar ik mijn tanden in kan zetten en waar ik veel energie, plezier en voldoening aan beleef. Weet dat ik jou hiervoor nog steeds bijzonder dankbaar ben! “ Rob van Betuw, Senior manager Klantketenmanagement a.i.

 Benieuwd wat andere klanten zeggen? Hoe succesvolle personal branding leidt tot klanten, kansen en doorverwijzingen

Het is voor mensen ook makkelijker om iemand naar jou door te verwijzen als je je merk en je marketing goed voor elkaar hebt.  Zo kreeg ik recent nog spontaan een klant binnen die naar na een kort telefoontje besloot een traject bij mij te doen. Zij bleek doorverwezen te zijn door iemand uit mijn oude netwerk. Ik mailde hem om hem voor de doorverwijzing te bedanken en kreeg van hem te horen.

“Ik smul van je nieuwe E-book en daarom was het een kleine stap om haar naar je door te verwijzen. Binnen het bedrijf waar ik nu werk hebben we een kwartaaloverleg met de top 25 van de organisatie. Misschien nodigen we je een keer uit om iets over personal branding te vertellen. Sta je daar voor open ?

Uiteraard heb ik hem gemaild dat ik daar graag tijd voor maak.

Dit soort business kansen kun jij ook realiseren met een sterk merk, een goed beeld van de problemen en ambities van je klant en slimme marketing.