Category Archives: Misc

Neonicotinoïden zijn écht slecht voor bijen

Bron: nrc.nl

Bijensterfte

Ook uit grote veldstudies blijkt nu: neonicotinoïden, de beruchte groep insecticiden, dragen wel degelijk bij aan de bijensterfte.
Nienke Beintema – 4 juli 2017

Twee imkers bezig met een van hun bijenvolken. Uit nieuw onderzoek blijkt dat bijen lijden onder neonicotinoïden, wat boeren en de industrie vaak ontkenden.
Foto Getty Images/iStockphoto

Continue reading Neonicotinoïden zijn écht slecht voor bijen

Advertisements

Reflecteren

 

Reflecteren en zelfreflectie

Reflecteren is een belangrijke competentie, en vooral een veelgebruikte term. Wanneer je ‘googelt’ op de term reflecteren geeft dat meer dan 200.000  resultaten. Ook in hbo-opleidingen wordt van je verwacht dat je kunt reflecteren en bijvoorbeeld reflectieverslagen schrijft voor je portfolio. In de hbo-opleidingen SPH en MWD is reflectie een kerncompetentie.

Wat houdt reflecteren in?

Er zijn veel verschillende definities van reflectie. Bij de meeste draait het om het terugkijken op eigen ervaringen om daarvan te kunnen leren.

ZelfreflectieReflecteren betekent dat je jezelf een spiegel voorhoudt om zo stil te staan bij hoe je bijvoorbeeld werkt, welke keuzes je daarbinnen maakt, welke vaardigheden je inzet en hoe dat voelt.

Er zijn drie vormen van reflectie:

  1. Reflecteren op persoonlijk functioneren. Daarbij sta je vooral stil bij wie jij bent, wat je motivatie en je doelen zijn. Deze vorm van reflectie kan je helpen bij je persoonlijkheidsontwikkeling.
  2. Reflecteren op beroepsmatig handelen. Deze vorm van reflecteren richt zich vooral op het methodisch handelen. Je kunt zo onderzoeken wat het effect is van de methoden die jij inzet.
  3. Reflecteren op persoonlijk beroepsmatig handelen in de maatschappelijke context. Bij deze vorm van reflecteren kijk je ook naar de context van jouw functioneren en handelen. Hierbij vraag je je af wat het effect is op de omgeving, de maatschappij en in hoeverre jij hier verantwoordelijk voor bent.

Deze drie vormen van reflectie zijn niet altijd zo duidelijk van elkaar te onderscheiden; de ene hangt nauw samen met de andere. Het draait bij reflectie in ieder geval altijd om jou.

Bron: carrieretijger.nl/…/reflectie

GROW-model en STARR-methode

Welk gespreksmodel het beste gehanteerd kan worden, is afhankelijk van het doel van het reflectiegesprek. Het GROW-model is met name geschikt om met leerlingen
nieuwe doelen te stellen. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden na een
portfolioperiode om nieuwe leerdoelen op te stellen voor de volgende periode. De
STARR-methode kan gebruikt worden om te reflecteren op een concrete situatie. In
de basisschool is het met name geschikt om te reflecteren op sociaal-emotionele
situaties. Wanneer leerlingen bijvoorbeeld ruzie hebben gehad kan door middel van
dit model goed ieders rol in kaart worden gebracht.
In de tabellen hieronder staan voorbeelden van reflectievragen.

Screen Shot 2017-06-29 at 14.58.59

Bron: Reflectie.pdf

Hieronder zie je in de video’s uitleg over de STAR-methode, de GROW-methode (Engelstalig, 2x) en de reflectiecirkel van Korthagen.

Zie ook:

Grit: the power of passion and perseverance

Source: TED.com – filmed April 2013
Leaving a high-flying job in consulting, Angela Lee Duckworth took a job teaching math to seventh graders in a New York public school. She quickly realized that IQ wasn’t the only thing separating the successful students from those who struggled. Here, she explains her theory of “grit” as a predictor of success.
TEDTalks is a daily video podcast of the best talks and performances from the TED Conference, where the world’s leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes (or less). Look for talks on Technology, Entertainment and Design — plus science, business, global issues, the arts and much more.