Category Archives: Mediawijsheid

Waarom objectieve journalistiek een misleidende en gevaarlijke illusie is

Objectiviteit is het slechtst begrepen, hardnekkigste en meest misleidende ideaal in de moderne journalistiek. En, in tijden van evident liegende, autoritaire politici: een gevaar voor de democratie.

Source: decorrespondent.nl

Column: Waarom objectieve journalistiek een misleidende en gevaarlijke illusie is

RobWijnberg – Hoofdredacteur –

‘Je zit heel snel aan de kant dat je als redactie een standpunt lijkt in te nemen. En dat is wat ik juist nooit wil. Dat is wat wij niet willen. Wij willen geen standpunt over het nieuws innemen. Wij willen dat ons publiek een standpunt over het nieuws inneemt.’

Marcel Gelauff deed deze uitspraken in De Wereld Draait Door. Hier kun je het terugkijken. Aldus sprak Marcel Gelauff, de baas van het NOS Journaal.

Objectiviteit, want daar hebben we het over, is misschien wel de slechtst begrepen, hardnekkigste en gevaarlijkste illusie waar de journalistiek ooit in is gaan geloven. Slecht begrepen, omdat het altijd verward wordt met onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Hardnekkig, omdat het lui maakt en goedkoop is. Gevaarlijk, omdat het de grootste leugen is die je je publiek kunt verkopen. En een illusie, ja, omdat het niet bestaat.

De oorsprong van het objectiviteitsideaal

Journalistieke objectiviteit begon ooit, zoals wel meer westerse geloofsartikelen, als een laat-negentiende-eeuws ideaal met hele andere bedoelingen dan ze nu heeft. In die tijd was journalistiek namelijk nog vaak niets meer dan een doorgeefluik van machthebbers: de koning dicteerde, de verslaggever schreef op, zogezegd. Kranten stonden vol met mededelingen van bovenaf: oorlogsverklaringen, veranderde vaarroutes, oproepen tot gebed – dat soort dingen.

Door de Verlichting en de opkomst van de moderne wetenschap ontstond het idee van journalistiek als kritische tegenmacht: ze moest geen boodschapper zijn, maar controleur. Ten grondslag daaraan lag een nieuw ideaal genaamd objectiviteit, in de zin van zelfstandigheid: wij, de pers, bepalen zelf wat we melden. En pas als we gecontroleerd hebben of het klopt.

Nu, ruim een eeuw later, een volledig geprofessionaliseerde pr- en voorlichtingsindustrie rijker, en alle moderne illusies over Waarheid met een hoofdletter W armer, is objectiviteit precies het omgekeerde gaan betekenen: niet de pers, maar ‘dat wat er gebeurt in de wereld’ bepaalt wat er gemeld wordt – de pers doet daar slechts ‘verslag van.’ Neemt daar, zoals Gelauff het formuleert, ‘geen standpunt’ over in.

Wij zoeken het uit werd: u zoekt het maar uit.

Nu weten mensen die bekend zijn met mijn nieuwsfilosofie al langer wat ik van objectiviteit vind (De Correspondent zweert het zelfs expliciet af Hier vind je ons manifest, waarin wij stellen ‘expliciet subjectief’ te zijn. in zijn manifest), maar in een tijd dat Facebook en Google Ik schreef eerder dit essay over het verdienmodel van nepnieuws: ‘Waar is wat klikt.’ een verdienmodel voor nepnieuws hebben uitgevonden, het Witte Huis bewoond wordt door een Lees in deze column wat ik bedoel met ‘bullshitter’ Donald Trump. pathologische bullshitter en in ons eigen land zijn evenknie bovenaan in de peilingen staat, is het niet onverstandig om nog eens te herhalen: journalistieke objectiviteit is een regelrechte bedreiging van onze democratie.

En wel hierom.

1. Objectiviteit bestaat niet

Marcel Gelauff zegt dat hij niet wil dat zijn redactie ‘een standpunt’ inneemt over het nieuws. Als eerste verzucht ik dan: dat kan helemaal niet. Het is letterlijk onmogelijk de wereld te beschrijven zonder een idee te hebben van goed en kwaad, van relevant en triviaal, van waar en onwaar.

Achter ieder nieuwsbericht, ieder verhaal, ieder journaalitem, gaat een wereldbeeld schuil, gebaseerd op ontologische (wat is werkelijk?), epistemologische (wat is waar?), methodologische (hoe komen we erachter?) en morele (waarom is het belangrijk?) aannames. Of, om het iets Gelauffser te formuleren: al het nieuws komt voort uit een standpunt.

Waarom zijn graancirkels gemaakt door ufo’s nooit opening van het Journaal? Omdat de redactie het standpunt koestert dat ufo’s niet bestaan.

Waarom is de vertraging van de trein tussen St. Petersburg en Novosibirsk nooit opening van het Journaal? Omdat de redactie het standpunt koestert dat een vertraagde Russische trein er niet toe doet.

Waarom is Eerder schreven correspondenten Maurits Martijn en Tomas Vanheste een verhaal over Vitol: ‘Over deze Nederlandse oliereus is nog nooit een Kamervraag gesteld.’ het grootste en machtigste Nederlandse bedrijf ter wereld – olie- en gastransporteur Vitol – nooit opening van het Journaal? Omdat de redactie het standpunt koestert dat het bedrijf niets verkeerd doet.

En dus geldt andersom ook: waarom is een tweet van Donald Trump, een bombardement in Syrië, een beleidsvoorstel van Mark Rutte of chaos op Utrecht Centraal dan wél opening van het journaal? Omdat de redactie het standpunt koestert dat uitspraken van een Amerikaanse president, oorlogen in het Midden-Oosten, plannen van onze premier en oponthoud voor Nederlandse reizigers ertoe doen.

En waarom noemt het Journaal bommen van IS altijd ‘terroristische aanslagen’ en bommen van een westerse overheid ‘bombardementen’? Omdat de redactie het standpunt koestert dat dat is wat ze zijn.

En waarom brengt het Journaal de groei van onze economie altijd positief in plaats van als een ramp voor het klimaat, het milieu of het koraal in de zee? Omdat de redactie het standpunt koestert dat economische groei goed is.

Zeggen dat je als redactie ‘geen standpunt inneemt over het nieuws’ is dus, in de eerste plaats, de meest fundamentele misleiding die je je publiek kunt voorspiegelen.

En, in de tweede plaats: Dommer nog dan je presentatoren laten staan, wat Marcel Gelauff ‘een belangrijk moment in de historie van het NOS Journaal’ noemde. de domste opdracht die je je redactie kunt meegeven.

2. Objectiviteit is een slecht streven

Zoals gezegd: objectiviteit bestaat niet. Maar, zeg ik er altijd achteraan: áls het zou bestaan, zouden journalisten er verre van moeten blijven.

Want zoals de term ‘objectiviteit’ meestal gebruikt wordt, gaat het meestal over de morele dimensie: je wordt als journalist geacht je ‘morele oordeel’ op te schorten. Je mag als journalist niet zeggen ‘wat je ervan vindt.’

Maar de journalistiek zélf is al geen amorele bezigheid. Integendeel: journalistiek is door en door moreel. Het gaat over wat we als samenleving belangrijk vinden – of zouden moeten vinden. Alle journalistiek begint en eindigt dus bij een opvatting over goed en kwaad. Dat de aarde warmer wordt, is geen nieuws omdat het een feit is. Nee, dat de aarde warmer wordt, is nieuws omdat het iets slechts is.

Journalistiek is door en door moreel. Alle journalistiek begint en eindigt bij een opvatting over goed en kwaad

Draag je een journalist op zijn morele oordeel thuis te laten, dan kunnen er twee dingen gebeuren: óf hij heeft geen flauwe notie van wat belangrijk is om te vertellen en gaat onverrichter zake naar huis, óf hij komt daar alsnog achter op de enige manier die hem nog rest: door het anderen te laten bepalen. Dat betekent in de praktijk: Ik sprak uitgebreider over objectiviteit en spreekbuis zijn van de gevestigde orde in dit interview met Esther van Fennema. je wordt een spreekbuis van de gevestigde orde. Want ‘de gevestigde orde’ is: zij die de macht hebben te bepalen wat belangrijk, triviaal, goed of slecht is. Of, om onze premier te parafraseren: Premier Rutte schreef een brief ‘aan alle Nederlanders’ waarin hij mensen oproept ‘normaal te doen’ wat ‘normaal’ en ‘niet normaal’ is.

Objectieve journalistiek, gedefinieerd als ‘geen standpunt innemen’ of ‘geen mening hebben,’ is dus precies het omgekeerde van wat de grondleggers ermee beoogden: het klakkeloos vertolken van wat machthebbers vinden. Door het standpunt ‘aan het publiek’ te laten, reduceer je journalistiek letterlijk tot persbericht van de gevestigde orde: een reproductie van de communis opinio onder elites.

Dan vervul je, kortom, het meest basale onderdeel van je werk niet.

Waarmee we bij het derde, en op dit moment meest prangende probleem van objectiviteit zijn aanbeland, namelijk:

3. Objectiviteit is een gevaar voor de democratie

Nieuws is een van de belangrijkste informatiebronnen in onze democratische samenleving. Het bepaalt voor een groter deel dan ooit wat we van de wereld weten, denken en vinden. Het beïnvloedt ons stemgedrag, ons beeld van andere mensen, andere culturen en andere landen. Het bepaalt, in grote mate, zelfs het beeld van onszelf.

Nu dat wereldbeeld meer en meer gevoed wordt door halve waarheden, hele fabels en regelrechte leugens, afkomstig uit de hoogste rangen van de wereldpolitiek, bekrachtigd door de hardste schreeuwers uit de nationale politiek, en in milliseconden verspreid over miljoenen telefoons, laptops en televisieschermen, is het meer dan ooit zaak dat journalistiek ergens voor staat. Zich committeert aan waarden waar een democratische gemeenschap niet zonder kan: de controle van macht, het achterhalen van waarheid, het bieden van context en perspectief.

Dus als de president van de Verenigde Staten het aantal toeschouwers bij zijn inauguratie bij elkaar fabuleert, en vervolgens uithaalt naar alle media die met harde bewijzen aantonen dat dat een leugen is, dan is het niet afdoende om te melden dat ‘Trump de media beschuldigt, ondanks de vele bewijzen van het tegendeel,’ zoals het NOS Journaal die avond deed. Dan behoor je te zeggen dat een van de machtigste politici ter wereld, wederom, The New York Times zocht het goed uit en schreef het goed op: wat Trump beweert, is onwaar. aantoonbare onwaarheden verkondigt. En dan behoor je uit te zoeken The Washington Post schreef bijvoorbeeld een uitstekende achtergrond over waarom Trump zijn perschef opdracht gaf de fabels de wereld in te helpen. waarom hij dat deed. Terwijl je ondertussen De prijswinnende site Politifact.com doet dat goed, met alle campagnebeloften van Trump op een rij. precies bijhoudt welke daden hij bij zijn woorden voegt. Want ‘geen standpunt innemen’ betekent anders niet alleen dat je een spreekbuis bent van de macht, maar ook een kruiwagen van de leugen.

De volksmenner mag aan politieke correctheid een broertje dood hebben, journalistieke correctheid is zijn grootste vriend. En daar is geen democratie tegen bestand.

Advertisements

It Zucks! – Facebook is a lie!

Source: De Groene Amsterdammer

Essay Facebook wil de wereld verbeteren?

It Zucks!

Twee miljard mensen schenken blind hun persoonlijke gegevens aan Facebook, dat met de doorverkoop aan adverteerders inmiddels tientallen miljarden heeft vergaard. Mark Zuckerberg gaat op Alexander de Grote lijken, wenend omdat er geen werelden meer zijn om te veroveren.

door John Lanchester, beeld Milo – 27 september 2017

Small groene facebook groot binnen

Eind juni maakte Mark Zuckerberg bekend dat Facebook een nieuwe mijlpaal had bereikt: het netwerk had twee miljard actieve gebruikers per maand. Dat aantal betekent dat een maand eerder twee miljard verschillende mensen op Facebook hadden gezeten. Daarbij moet worden bedacht dat thefacebook – de oorspronkelijke naam – in 2004 exclusief voor Harvard-studenten werd gelanceerd. Geen menselijke onderneming, geen nieuwe technologie of dienst, is ooit zo snel en zo breed omarmd. De snelheid van deze adoptie overtreft die van het internet zelf, en helemaal die van oude technologieën als de televisie, cinema of radio.

Continue reading It Zucks! – Facebook is a lie!

Everything is a Remix

Everything is a Remix is a series of videos by Kirby Ferguson about creativity and about how inventions are made (amongst other things).
The video’s are embedded in this post. You can also find them on this website: everythingisaremix.info

The video below is a compilation of the initial original 4 parts to the series:

Kirby Ferguson has made some extra video’s that are not a part of the series but are each just extras on single topics at a time:

The video underneath is a TED-Talk summarising the basics from the original 4-part series:

Wachtwoorden op internet zijn een ramp

Source: de Volkskrant – Blendle – €!

Zo ontsnapt u uit het wachtwoorddoolhof

Goede veiligheid op internet begint met goede wachtwoorden, maar u wordt gek van al die wachtwoorden die u moet onthouden. Meesterhacker Rickey Gevers geeft tips uit eigen keuken. Vergeet de verplichte ingewikkelde tekens en cijfers. ‘Totale onzin.’

U gebruikt 123456 als wachtwoord, of uw geboortedatum. En, als u heel inventief bent, w31kom. Of erger nog: u gebruikt hetzelfde wachtwoord voor meerdere sites en apps. Niets om u voor te schamen. U bent niet de enige die van simpel houdt: Facebookbaas Marc Zuckerberg gebruikte het nogal suboptimale wachtwoord Dadada voor verschillende socialmedia-accounts, bleek vorig jaar nadat zijn accounts waren gehackt.

Als er iemand is die weet waaraan een goed wachtwoord moet voldoen, is het Rickey Gevers (31). Als puber weet hij al feilloos wachtwoorden te kraken, te beginnen met die van zijn vader. Niets is veilig voor hem. Hij belandt zelfs in de cel als de FBI hem in het vizier krijgt nadat hij een universiteitsnetwerk is binnengedrongen. De FBI tipte daarop de KLPD. Nu is hij beveiligingsexpert bij het Haagse ict-securitybedrijf Redsocks.

Het begint meestal met databases van wachtwoorden die ooit zijn gestolen. Die van LinkedIn is vermaard: tjokvol waardevol materiaal voor hackers. Belangstellenden konden de 117 miljoen wachtwoorden en mailadressen vorig jaar voor een paar bitcoin downloaden op het darkweb. ‘Via het LinkedIn-wachtwoord kom je meestal zonder al te veel moeite in iemands mail omdat hiervoor een vergelijkbaar wachtwoord wordt gebruikt’, weet Gevers. En ieders mail staat vol met weer andere wachtwoorden. Want zo gaat dat: mensen mailen aan zichzelf een wachtwoord. Gevers: ‘En zo kom je van het een in het ander.’

Dit is meteen de belangrijkste tip: gebruik unieke wachtwoorden. Volgens Gevers stamt het systeem van gebruikersnaam en wachtwoord nog uit de oertijd van internet, toen mensen nog niet veel accounts hadden. Dat is nu geheel anders. Webwinkels, social media, reissites, nieuwssites, banken: voor alles is een inlog nodig. De consument wordt er gek van.

Het resultaat: eenvoudig te raden wachtwoorden. Gevers: ‘Het is een illusie te denken dat mensen overal een uniek wachtwoord voor gebruiken. Dat doen ze gewoon niet.’ Maar wat kan de consument dan wél doen? Eerst maar eens twee hardnekkige misverstanden uit de wereld helpen, die ook door systeembeheerders in stand worden gehouden. De eerste is de vaak opgelegde verplichting minstens één bijzonder teken, hoofdletters en cijfer te gebruiken. ‘Totaal achterhaald’, zegt Gevers. ‘Wat doen mensen namelijk? Ze veranderen de ‘e’ in een ‘3’ of de ‘i’ in een 1. Hackers lachen daar om. Het is schijnveiligheid.’

Misverstand 2: verander uw wachtwoord zo vaak mogelijk. De ict-afdelingen van bedrijven en banken stellen dit vaak verplicht. Gevers : ‘Dit slaat echt nergens op. Alleen als er aanwijzingen zijn dat een wachtwoord niet meer veilig is, moet je het veranderen.’ Het kan zelfs kwaad, want mensen worden murw van al die verplichte veranderingen. Dus wat doet de gemiddelde internetter? Hij maakt van welkom01 gewoon welkom02. Ook hier leidt het goedbedoelde advies aan de consument dus weer tot schijnveiligheid.

Maak het wachtwoord zo lang mogelijk.

‘Het enige wat telt is lengte’, aldus Gevers. Moeilijk te onthouden? Hoeft echt niet. Gebruik gewoon een zin. De eerste regels van een liedje bijvoorbeeld. Een wachtwoord als ‘hijstaatindesneeuwaandepoortvandestad’ is bijzonder lastig te kraken. Het enige probleem is dat sommige sites bizar genoeg juist een limiet stellen aan het maximaal aantal tekens.

Veel verschillende wachtwoorden.

Gebruik zo veel mogelijk unieke wachtwoorden voor alle sites en apps die u gebruikt. Zeker voor die sites waarvan u echt niet wilt dat onbevoegden er binnenkomen.

Gebruik een wachtwoordmanager.

Lastig te onthouden? Overweeg dan een zogenoemde wachtwoordmanager die voor u al die verschillende wachtwoorden beheert of zelfs nieuwe genereert. Zorg er wel voor dat uw hoofdwachtwoord heel, heel veilig is (zie tip 1). Goede en betrouwbare wachtwoordmanagers zijn LastPass of Dashlane.

Extra controle naast wachtwoord.

Gebruik waar het kan zogenoemde tweetrapsauthenticatie. U moet dan naast een wachtwoord nog een extra controlemiddel toevoegen dat naar uw mobiel wordt gestuurd, bijvoorbeeld een code. Banken gebruiken dit al langer, maar ook Apple, Google en andere bedrijven bieden deze extra veiligheid aan. Meer gedoe, maar een stuk veiliger.

Gezichts- en vingerafdrukherkenning.

Biometrische controle: gezichtsherkenning, vingerafdruk. Moderne mobieltjes ondersteunen deze beveiligingsmethodes steeds vaker. Apps (bijvoorbeeld die van uw bank) kunnen dan geopend worden met uw unieke vingerafdruk of via een selfie. Wel zo veilig.

Veelgebruikt

123456789

qwerty

12345678

111111

1234567890

1234567

Password

123123

Het meest gebruikte wachtwoord volgens wachtwoordmanager Keeper: 123456

Hoogleraar Jeroen Smit bij DWDD over Youtube, treitervloggers en ‘filteren’.

YouTube hanteert strikte gedragscodes voor wat er wel enniet op het platform geüpload mag worden. Maar o.a. het soort ‘treitervloggers’waar afgelopen week zo’n ophef over ontstond, schenden deze regels opdagelijkse basis. Toch grijpt YouTube niet in. En ergens is dat logisch, wantvideo’s die over de schreef gaan leveren namelijk wel vaak veel kijkers en dusveel advertentie-inkomsten op. Hoogleraar Journalistiek Jeroen Smit praat overde verantwoordelijkheid die je als platform hebt.

Source: Jeroen Smit over de verantwoordelijkheid van YouTube

21 e-mail handtekening weetjes

Excellente e-mail handtekening weetjes om de perfecte e-mailhandtekening te maken. Optimaliseer je e-mail handtekening.

Source: 21 excellente e-mail handtekening weetjes – Hosting2GO

21 excellente e-mail handtekening weetjes

3 november 2016, door Richard

Hoe creëer je de perfecte e-mail handtekening? Deze 21 excellente weetjes helpen je de handtekening onder mails slimmer in te zetten, deze in te stellen in bijvoorbeeld Outlook en Gmail of anderen hier op een leuke manier mee te verrassen.

We geven je in totaal 21 tips voor je e-mail handtekening, die je meteen in de praktijk kunt brengen. Dan volgen er praktische tips om de handtekening netjes te verwerken in bijvoorbeeld Outlook of Gmail.

Dé 21 weetjes voor je e-mail handtekening

Zit je er klaar voor? Daar gaan we met de meest praktische tips die je op het web kunt vinden!

1 Zorg voor een functionele handtekening
Een handtekening onder de e-mail is bedoeld om contactinformatie over te brengen of om een persoonlijke noot mee te geven. Uiterst functioneel, dus houd daaraan vast.
2 Voorkom teveel opmaak en animaties
Opmaak en animaties leiden onnodig af. Houd het strak, zodat het functionele karakter van de e-mail handtekening van je bedrijf niet verloren gaat.
3 Houd het kort en bondig
Presenteer alleen de noodzakelijke informatie in de e-mail handtekening. Een goed voorbeeld geeft in een oogopslag aan wie de e-mail schreef en hoe je contact kunt opnemen.
4 Gebruik dividers voor je contactinformatie
Zogenaamde dividers helpen de contactinformatie duidelijker te structureren. Scheid een e-mailadres, telefoonnummer en postadres om de informatie in hapklare brokken aan te bieden. Gebruik bijvoorbeeld kolommen of (verticale) strepen/lijnen.
5 Voeg een duidelijke CTA toe
Stuur erop aan om contact op te nemen. De e-mail handtekening ontwerp je vooral om ervoor te zorgen dat er een reactie volgt. Verwerk dus een Call To Action (CTA).
6 Vergeet het gebruik van de vCard
De vCard kan niet iedereen openen en leidt op die manier gemakkelijk tot frustraties. Zorg voor een heldere e-mail handtekening waarin je de contactinformatie helder presenteert.
7 Maak je e-mail handtekening mobielvriendelijk
Test hoe de handtekening uit Outlook of Gmail op mobiele apparaten overkomt. We gebruiken steeds vaker tablets en smartphones om e-mail te lezen.
8 Gebruik dezelfde opmaak voor iedere e-mail handtekening
Houd de opmaak in verschillende e-mail handtekeningen voor je bedrijf consistent. Gebruik steeds dezelfde opmaak voor een maximale duidelijkheid.
9 Houd de statistieken van je links bij
Plaats je links naar sociale media of je website? Houd de statistieken daarvan bij door middel van bijvoorbeeld UTM van Google Analytics.
10 Creëer een smalle e-mail handtekening
Houd de e-mail handtekening bij voorkeur zo smal mogelijk. Je voorkomt daarmee dat gebruikte browsers en e-mailprogramma’s op (mobiele) apparaten deze afbreken en daarmee fout weergeven.

Je persoonlijke e-mail handtekening in Outlook, Gmail of webmail van Hosting2GO optimaliseer je eenvoudig met de 21 weetjes.Je persoonlijke e-mail handtekening in Outlook, Gmail of webmail van Hosting2GO optimaliseer je eenvoudig met de 21 weetjes.

11 Gebruik één set aan contactgegevens
Voorkom onduidelijkheid in de Call To Action door slechts één set aan contactgegevens te presenteren. Eén naam, één e-mailadres, één telefoonnummer en één postadres.
12 Zorg voor harde HTML-afmetingen van afbeeldingen
Geef afbeeldingen in je e-mail handtekening harde afmetingen mee, zodat die in iedere browser of e-mailprogramma hetzelfde worden weergegeven.
13 Voorzie afbeeldingen van de ALT-tags
Geef een afbeelding altijd een beschrijvende ALT-tag mee. Indien de afbeelding niet geladen wordt, dan zorgt de beschrijving ervoor dat het toch duidelijk is wat er had moeten verschijnen.
14 Test de e-mail handtekening op diverse schermen
Gebruik de e-mail handtekening voor je bedrijf pas wanneer je die hebt getest op meerdere (mobiele) schermen. Test verschillende resoluties, browsers en e-mailprogramma’s.
15 Gebruik maximaal 600 pixels aan breedte
Houd 600 pixels breedte aan als maximum voor je e-mail handtekening. Strikt genomen zou deze 650 pixels breed mogen zijn, maar door aan de onderkant te gaan zitten heb je bovendien nog wat marge.
16 Gebruik geen animaties in e-mail handtekeningen
Een e-mail handtekening dient functioneel te zijn. Animaties zijn zelden functioneel en worden lang niet altijd op de gewenste wijze weergegeven. Bewaar ze voor op de website.
17 Voorkom het gebruik van opsommingstekens
Iedere browser en e-mailprogramma geeft opsommingstekens op een andere manier weer. Voorkom het gebruik ervan, zodat de contactgegevens netjes gepresenteerd blijven in de e-mail handtekening.
18 Integreer de social media-iconen met links naar jouw kanalen
Gebruik social media-iconen in je e-mail handtekening en voorzie ze van directe links naar de verschillende kanalen. Het maakt het gemakkelijker je te volgen of via die kanalen contact op te nemen.
19 Gebruik je eigen huisstijl
Bepaal je eigen huisstijl en gebruik die als basis voor de e-mail handtekening. Gebruik de kleuren en stijl uit je huisstijl, zodat direct duidelijk is van wie de e-mail afkomstig is.
20 Gebruik JPG- in plaats van PNG-afbeeldingen
Afbeelding gebruiken in je e-mail handtekening? Kies voor JPG, want met PNG kunnen niet alle browsers en e-mailprogramma’s goed overweg. Zorg in de JPG-afbeelding voor de ‘nosend-tag’.De HTML-code ziet er dan als volgt uit:

<img src="http://www.domeinnaam.nl/logo.jpg" alt="beschrijving van afbeelding" width="21" height="17" border="0" />

Deze code werkt alleen als je e-mails in HTML opmaakt.

21 Creativiteit werkt, zolang het functioneel is
Beperk de creativiteit in de e-mail handtekening, behalve wanneer dit de functionaliteit ten goede komt en het daardoor gemakkelijker wordt om contact met je op te nemen.

Een e-mail handtekening opmaken kan heel creatief. Online vind je veel voorbeelden.Een e-mail handtekening opmaken kan heel creatief. Online vind je veel voorbeelden.

HTML-handtekening maken

Een e-mail handtekening maken in HTML? Noortje van Team Confetti heeft een handige handleiding gemaakt, inclusief een voorbeeldcode die je daarvoor kunt gebruiken.

Zelf met de HTML-code voor een e-mail handtekening aan de slag? Surf naar w3schools.com, zodat je vervolgens zelf een e-mail handtekening kunt ontwerpen.

Handtekening in webmail, Outlook of Gmail

Heb je de voor jou perfecte e-mail handtekening gemaakt, verwerk hem dan in jouw e-mailprogramma. We leggen je hieronder uit hoe je dat kunt doen in Outlook 2013 of 2016, op Outlook.com en in Gmail.

E-mail handtekening instellen in Outlook 2013/2016

De Outlook e-mail handtekening is in te stellen aan de hand van de volgende 5 stappen:

 •  Klik op ‘Nieuwe e-mail’ op het tabblad ‘Start’.
 •  Klik op het tabblad ‘Bericht’ in de groep ‘Toevoegen’ op ‘Handtekeningen > Handtekeningen’.
 •  Klik op ‘Nieuw’ bij ‘Selecteer de handtekening als je deze wilt bewerken’. Typ in het dialoogvenster ‘Nieuwe handtekening’ een naam voor de handtekening.
 •  Klik vervolgens op ‘Standaardhandtekening kiezen’ en volg daar de volgende substappen:
  a. Klik in de lijst ‘E-mailaccount’ op het e-mailaccount dat je wilt koppelen.
  b. Klik in de lijst ‘Nieuwe berichten’ op de handtekening die je wilt toevoegen.
  c. Klik in de lijst ‘Antwoorden en doorgestuurde berichten’ op de handtekening die je wilt toevoegen.
 •  Typ in het vak onder ‘Handtekening bewerken’ de tekst die je wilt gebruiken als e-mail handtekening in Outlook.

E-mail handtekening instellen op Outlook.com

De e-mail handtekening op Outlook.com kun je instellen aan de hand van de volgende 3 stappen:

 •  Surf naar outlook.com en log in. Klik op het tandwielicoontje rechtsboven op de pagina en kies voor ‘Meer e-mailinstellingen’.
 •  Klik aan de linkerzijde onder ‘E-mail schrijven’ op ‘Opmaak, lettertype en handtekening’.
 •  Gebruik het tekstvak onder ‘Persoonlijke afsluiting’ om een e-mail handtekening in Outlook.com toe te voegen.

E-mail handtekening instellen in Gmail

De e-mail handtekening van Gmail kun je instellen aan de hand van de volgende 4 stappen:

 •  Open Gmail.
 •  Klik in de rechterbovenhoek op ‘Instellingen’ of het tandwieltje.
 •  Klik op ‘Instellingen’.
 •  Voeg in het gedeelte ‘Handtekening’ de handtekeningtekst toe.

S.W.O.T.

Wat is een SWOT-analyse eigenijk?
Bron: nl.wikipedia.org

Sterkte-zwakteanalyse

De sterkte-zwakteanalyse is een bedrijfskundig model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en bedreigingen analyseert; op basis hiervan wordt vervolgens de strategie bepaald. De term SWOT-analyse wordt ook vaak in het Nederlands gebruikt en bevat de vier elementen: Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats. Ook de Engelse term dekt echter niet de gehele lading, aangezien het doel een strategie voor de toekomst is en niet alleen een analyse van de huidige stand van zaken. SWOT wordt ook wel uitgebreid tot SWOTI, waarbij de I staat voor Issues (Kwesties): de kwesties vormen een belangrijk onderdeel van het model, aangezien ze de verbinding zijn tussen de interne en externe analyse.

Door individuen wordt de sterkte-zwakteanalyse gebruikt als hulpmiddel om een beter beeld van zichzelf te krijgen, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een sollicitatiegesprek of voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Ook kan de analyse deel uitmaken van een ondernemingsplan.

Opbouw

Bij het opstellen van een sterkte-zwakteanalyse wordt een aantal stappen doorlopen, waarbij aan de hand van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen wordt gekeken naar de toekomst van de organisatie. De stappen zijn als volgt:

 1. Strategieën De volgende stap in het proces is de omzetting van de belangrijkste kwesties naar strategische vragen. De antwoorden op deze vragen vormen de basis waarop de te volgen strategie bepaald wordt.

 2. Kwesties (Issues) De kwesties zijn de combinaties tussen de interne en externe factoren. Alleen de belangrijkste kwesties worden in ogenschouw genomen.

 3. Confrontatiematrix In de confrontatiematrix staan de interne en externe elementen tegenover elkaar. Hierbij is het gebruikelijk dat in de horizontale rijen de sterktes en zwaktes staan en in de verticale kolommen de kansen en bedreigingen.

 4. Kansen en bedreigingen (Opportunities & Threats) De kansen en bedreigingen zijn de ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden waaraan de organisatie of het product onderhevig is. Hier gaat het dus expliciet om de externe elementen.

 5. Sterke en zwakke punten (Strengths & Weaknesses) De sterke en zwakke punten zijn de kenmerken van de organisatie of het product. Het gaat dus expliciet om de interne elementen.

800px_COLOURBOX7245891

Online Tools

swot-analysis

www.gliffy.com

https://creately.com

_ _ _ _ _ _ _ _ Voor de lessen van Edo