Conceptontwikkeling

 

Creatief Denken

Simon Sinek – Start With Why

Download hier de pdf met uitleg over de 7 Projectfases-Creatieve-Proces.

Na het kaderen van de opdracht en de doelgroepenanalyse, waarbij je onder andere de opdracht goed onder de loep hebt genomen, stakeholders in kaart hebt gebracht, focus groups hebt gekozen en persona’s hebt gemaakt, kan je aan deze volgende stap beginnen.

Vandaag ga je aan de slag met het concept formuleren en ideeën ontwikkelen. De stappen zijn: Visie formuleren (=WHY), missie formuleren (=HOW), concept bedenken en (veel) ideeën genereren (=WHAT).

Je werkt aan fase 1, 2 en 3 van het 7-fasen model.

Visie (WHY): Wat is het hoogst haalbare voor de opdrachtgever en de targetgroups? Wanneer is iedereen blij en waarom is dat belangrijk? (Gedragsveranderingen) (Fase 1)

Missie (HOW): Design Method Toolkit toepassen, divergeren, alles mag. (Fase 1)

Concept idee: wat is de kracht van de gegenereerde ideeën, hoe matchen die met de visie, welke handvatten kan je geven aan het ‘general idea’? (Fase 2)

Verder brainstormen (=How): Alles mag nog steeds, visie en concept worden aangescherpt, ideeën worden er aan getoetst. (Fase 3)

Concept formuleren/aanscherpen: wat is de kracht van de gegenereerde ideeën, hoe matchen die met de visie, welke handvatten kan je geven aan het ‘general idea’? (Fase 2)

Filter (WHAT): Op het eind van de sessie kijken we welke ideeën het best voldoen aan de wensen van de opdrachtgever en de targetgroups. We proberen daar een samenhangend geheel van te smeden. (start Fase 4?)

https://medialabamsterdam.com/toolkit/

One thought on “Conceptontwikkeling”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s