Wat is Scrum? Hoe werkt het?

Bron: scrumcompany.nl

WAT IS SCRUM?

Scrum is een projectaanpak waarmee in projecten sneller en beter resultaat wordt bereikt. Elk project kan in beginsel met Scrum worden uitgevoerd. Wij zijn gespecialiseerd in toepassing buiten de softwareontwikkeling. Het raamwerk van Scrum bestaat uit rollen, ceremonies en lijsten. Lees er meer over in ons boek Scrum in Actie en bekijk het filmpje.

SCRUM MET VIER ROLLEN

1
Scrumteam
Zelforganiserend multidisciplinair team
Leden voelen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat
2
Product Owner
Nauw betrokken opdrachtgever die productverantwoordelijkheid draagt bepaalt prioriteiten, geeft richting en heeft mandaat om besluiten te nemen
3
Scrum Master
Laat het team optimaal presteren
Zorgt voor overzicht, snelheid, reflectie en bewaakt het proces
4
Stakeholder
Betrokkenen bij het project, onderscheid in gebruikers en beslissers
Hebben invloed tijdens de review.

CEREMONIES

Het scrumproces kent een vast ritme. De ceremonies volgen altijd in dezelfde volgorde.

1
Sprintplanning
In een korte tijdsperiode (sprint) worden onderdelen van het project uitgewerkt
Het werk voor de komende sprint plant het team met de product owner in de sprintplanning
2
Stand up
Het team bespreekt dagelijks in 15 minuten de voortgang van het project en eventuele knelpunten
3
Review
De oplevering en demonstratie van de resultaten van de sprint
Dit is het moment voor de stakeholders/klanten/burgers om feedback te geven
4
Retrospective
Het team evalueert zijn prestaties en maakt werkafspraken om het teamproces te verbeteren
De sprint is afgerond en de nieuwe sprint start met een nieuwe sprintplanning

LIJSTEN

Scrum is bekend om de flipovervellen beplakt met post-its. We gebruiken verschillende van deze flip-overs als lijsten. Dit zijn hulpmiddelen om het werkproces voor iedereen transparant en overzichtelijk te maken. De lijsten zijn:

1
Product Backlog
Een geprioriteerde lijst met alle kenmerken en eisen van het eindproduct. Deze wordt bij de projectstart gemaakt en onderweg continu geactualiseerd
2
Sprint Backlog
Een geselecteerde verzameling product backlog items voor de sprint. Deze maak je elke sprint opnieuw
3
Definition of Done
Dit zijn de criteria om na afloop van de sprint te kunnen beoordelen of het resultaat voldoet aan de eisen.
4
Scrumbord
Het bekendste hulpmiddel van Scrum. Op een bord met de kolommen To do, Busy en Done. Onder To do hangt het team al haar taken van de huidige sprint en verplaatst deze post-its naar Busy en Done tijdens de Stand ups. Aan het eind van de sprint hangt alles op Done en zijn de sprintresultaten klaar, op naar de volgende sprint!

One thought on “Wat is Scrum? Hoe werkt het?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s