Reflecteren

 

Reflecteren en zelfreflectie

Reflecteren is een belangrijke competentie, en vooral een veelgebruikte term. Wanneer je ‘googelt’ op de term reflecteren geeft dat meer dan 200.000  resultaten. Ook in hbo-opleidingen wordt van je verwacht dat je kunt reflecteren en bijvoorbeeld reflectieverslagen schrijft voor je portfolio. In de hbo-opleidingen SPH en MWD is reflectie een kerncompetentie.

Wat houdt reflecteren in?

Er zijn veel verschillende definities van reflectie. Bij de meeste draait het om het terugkijken op eigen ervaringen om daarvan te kunnen leren.

ZelfreflectieReflecteren betekent dat je jezelf een spiegel voorhoudt om zo stil te staan bij hoe je bijvoorbeeld werkt, welke keuzes je daarbinnen maakt, welke vaardigheden je inzet en hoe dat voelt.

Er zijn drie vormen van reflectie:

  1. Reflecteren op persoonlijk functioneren. Daarbij sta je vooral stil bij wie jij bent, wat je motivatie en je doelen zijn. Deze vorm van reflectie kan je helpen bij je persoonlijkheidsontwikkeling.
  2. Reflecteren op beroepsmatig handelen. Deze vorm van reflecteren richt zich vooral op het methodisch handelen. Je kunt zo onderzoeken wat het effect is van de methoden die jij inzet.
  3. Reflecteren op persoonlijk beroepsmatig handelen in de maatschappelijke context. Bij deze vorm van reflecteren kijk je ook naar de context van jouw functioneren en handelen. Hierbij vraag je je af wat het effect is op de omgeving, de maatschappij en in hoeverre jij hier verantwoordelijk voor bent.

Deze drie vormen van reflectie zijn niet altijd zo duidelijk van elkaar te onderscheiden; de ene hangt nauw samen met de andere. Het draait bij reflectie in ieder geval altijd om jou.

Bron: carrieretijger.nl/…/reflectie

GROW-model en STARR-methode

Welk gespreksmodel het beste gehanteerd kan worden, is afhankelijk van het doel van het reflectiegesprek. Het GROW-model is met name geschikt om met leerlingen
nieuwe doelen te stellen. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden na een
portfolioperiode om nieuwe leerdoelen op te stellen voor de volgende periode. De
STARR-methode kan gebruikt worden om te reflecteren op een concrete situatie. In
de basisschool is het met name geschikt om te reflecteren op sociaal-emotionele
situaties. Wanneer leerlingen bijvoorbeeld ruzie hebben gehad kan door middel van
dit model goed ieders rol in kaart worden gebracht.
In de tabellen hieronder staan voorbeelden van reflectievragen.

Screen Shot 2017-06-29 at 14.58.59

Bron: Reflectie.pdf

Hieronder zie je in de video’s uitleg over de STAR-methode, de GROW-methode (Engelstalig, 2x) en de reflectiecirkel van Korthagen.

Zie ook:

One thought on “Reflecteren”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s