Flowchart

Een stroomdiagram of stroomschema, ook wel flowsheet of flowchart, is een schematische voorstelling van een proces. Het wordt over het algemeen gebruikt om een proces makkelijker te visualiseren, of om fouten in het proces te kunnen vinden.
Bron: nl.wikipedia.org/Stroomdiagram

Een flowchart wordt vaak gebruikt om beslissingen te stroomlijnen, processen met keuzemomenten inzichtelijk te maken en ook om interactie op bijvoorbeeld een website of in een app zichtbaar te maken.

Hieronder zie je een flowchart, in het Nederlands vaak stroomdiagram genoemd, die je ondersteund bij het kiezen van een geschikt lettertype.

choosing-fonts

Zie ook:
www.let.rug.nl/nerbonne/teach/grafisch/flowcharts/
support.office.com/…/Een-basisstroomdiagram-maken Microsoft Visio

3333cbfc5d8d69f0ec31a91336cb36c3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s