Mediawijsheid

Bron – mbomediawijs.nl
Mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving (Competentiemodel Mediawijsheid, 2012). Mediawijzer.net heeft dit beschreven in het competentiemodel, zie afbeelding 1.

Die competenties ontwikkel je niet zomaar. Daar is naast ervaring – waarover veel studenten reeds ruimschoots beschikken – stimulering, sturing en begeleiding nodig van bewust, kritisch en optimaal mediagebruik. Opdat studenten leren hoe ze kansen optimaal kunnen benutten en risico’s kunnen beperken. Hoe ze programma’s, tools en bronnen kunnen vinden, beoordelen, interpreteren en gebruiken. Hoe ze zich online correct presenteren en gedragen. En hoe ze onheus gedrag van anderen herkennen en daar wijs op kunnen reageren.

 

competentiemodel-korte-toelichting-2-1024x593

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s