Actieve Hyperlinks in InDesign en PDFs

Uniform Resource Locator – link naar wikipedia.nl/url

Een Uniform Resource Locator (afgekort URL) is een gestructureerde naam die verwijst naar een stuk data. Voorbeelden zijn het unieke adres waarmee de locatie van een webpagina op internet wordt aangegeven of een e-mailadres. In de naam is alle informatie opgenomen over de benodigde techniek om de betreffende gegevens te bereiken. De URL is een bijzondere vorm van de URI.
Een uniform resource identifier (URI), is een internet-protocolelement, gebaseerd op eerdere voorstellen van Tim Berners-Lee. Het is een eenmalige benaming van een “bron”, een stuk informatie, data of dergelijke.

Hyperlink – link naar wikipedia.nl/hyperlink

Een hyperlink (of kortweg link) – met een Nederlands woord verbinding of koppeling – is een computer- en internetterm en duidt op een verwijzing (referentie) in een hypertekst (bijvoorbeeld een website) die de gebruiker kan volgen.
Het activeerbare element van de hyperlink wordt het anker genoemd; meestal is dit een stukje tekst, maar het kan ook bijvoorbeeld een knop, invulbaar veld, of plek (hot spot) in een afbeelding (image map) zijn.
Het volgen van een hyperlink (bijvoorbeeld door erop te klikken) roept een andere plek in de hypertekst op, meestal een andere pagina. In interactieve naslagwerken en helpsystemen, bijvoorbeeld, zijn de ankers veelal termen, waar de opgeroepen pagina’s nadere uitleg over geven.
Veel hypertekst is te verdelen in onafhankelijk onderhouden verzamelingen “hyperdocumenten”; het World Wide Web bestaat bijvoorbeeld uit websites. Deze documenten hebben meestal een algemene voorpagina (de hoofdpagina van een website). Het maken van hyperlinks naar andere pagina’s dan de beginpagina wordt dieplinken genoemd.
Typische weergave van een hyperlink: een gekleurde, onderstreepte tekst met een veranderende muisaanwijzer

Typische weergave van een hyperlink: een gekleurde, onderstreepte tekst met een veranderende muisaanwijzer
Hyperlinks in InDesign exporteren naar PDF

Om hyperlinks toe te voegen aan InDesign open je het panel ‘Hyperlinks’ (Menu > Window > Interactive > Hyperlinks). Vervolgens selecteer je het ‘anker’ (tekst, afbeelding, etc.) en met het anker geselecteerd plak je de url in het hyperlinkspanel achter ‘URL:’.
Om de hyperlink te kunnen gebruiken in een pdf moet je je InDesign-bestand exporteren als pdf inclusief actieve hyperlinks. Dit doe je alsvolgt. Kies ‘Menu > File > Export…’ en kies in het eerste dialoogvenster bij format voor Adobe PDF (Print). Geef je bestand hier de juiste naam en kies de locatie waar je de pdf wil opslaan en klik op ‘Bewaar’ (‘Save”). In het volgende ‘Export Adobe PDF’ dialoogvenster, bij ‘General’, vink je onderaan onder ‘Include’ het vakje ‘Hyperlinks’ aan. Kies verder de settings naar wens en klik op ‘Export’.
Een andere, complexere optie is overigens exporteren als Adobe PDF (Interactive). Die komt later aan de orde.

That’s it. There’s nothing more to it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s