Ceramics – Keramiek – Pottery

English: wikipedia.org/Ceramic, Nederlands: nl.wikipedia.org/Keramiek
Keramiek (zoals aardewerk, steengoed en porselein) is een materiaal dat noch een metaal noch een polymeer is. Keramiek kan worden omschreven als een materiaal dat wordt gevormd door verhitting (in bijvoorbeeld een oven) en soms ook druk, waarbij minimaal twee elementen aanwezig zijn. Eén ervan is non-metallisch en de ander mag zowel metallisch als niet-metallisch zijn.

Het woord komt van het Griekse keramos, wat drinkvat of aardewerkvat betekent. Het wordt voornamelijk gebruikt voor het aanduiden van voorwerpen die van gebakken klei zijn gemaakt. Traditioneel zijn keramieken dan ook op klei (ofwel silicaten) gebaseerd. Hiervan zijn er zeer veel en ze worden gemaakt van uiteenlopende kleisoorten, diverse toeslagstoffen en allerlei procedés (bijvoorbeeld een verschillende oventemperatuur). Voor technische keramiek worden ook andere elementen gebruikt. Ze worden voor verschillende mechanische toepassingen gebruikt.

The Story of Clay – Ceramics – A Fragile History”

A documentary about the history, origin, cultural relevance and different techniques of ceramics. 4 parts, links to parts 2, 3 & 4 below.
Part #2, Part #3 & Part #4

Plaster Mold Making – Making a One-Piece Plaster Mold

An introduction to plaster mold making (gipsmal).

Helpful Tips for Slip casting in a One-Piece Mold

An introduction to slip casting (gietklei reproductie).

Make a plaster mold for any torus – and slip cast with it

Nice techniques on model making and constructing.

Casting Mug

A more complex mold and production process, in which different parts are cast separately and constructed together afterwards.

Vietnamese Ceramics Producing Process

A whole different scale. Inspiring stuff.

Ceramics for Beginners: Wheel Throwing

Wheel Throwing (klei draaien) is a completely different technique. It’s in this post for reference only.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s