Photoshop Basis Tutorials

Advertisements

Reflecteren

 

Reflecteren en zelfreflectie

Reflecteren is een belangrijke competentie, en vooral een veelgebruikte term. Wanneer je ‘googelt’ op de term reflecteren geeft dat meer dan 200.000  resultaten. Ook in hbo-opleidingen wordt van je verwacht dat je kunt reflecteren en bijvoorbeeld reflectieverslagen schrijft voor je portfolio. In de hbo-opleidingen SPH en MWD is reflectie een kerncompetentie.

Wat houdt reflecteren in?

Er zijn veel verschillende definities van reflectie. Bij de meeste draait het om het terugkijken op eigen ervaringen om daarvan te kunnen leren.

ZelfreflectieReflecteren betekent dat je jezelf een spiegel voorhoudt om zo stil te staan bij hoe je bijvoorbeeld werkt, welke keuzes je daarbinnen maakt, welke vaardigheden je inzet en hoe dat voelt.

Er zijn drie vormen van reflectie:

  1. Reflecteren op persoonlijk functioneren. Daarbij sta je vooral stil bij wie jij bent, wat je motivatie en je doelen zijn. Deze vorm van reflectie kan je helpen bij je persoonlijkheidsontwikkeling.
  2. Reflecteren op beroepsmatig handelen. Deze vorm van reflecteren richt zich vooral op het methodisch handelen. Je kunt zo onderzoeken wat het effect is van de methoden die jij inzet.
  3. Reflecteren op persoonlijk beroepsmatig handelen in de maatschappelijke context. Bij deze vorm van reflecteren kijk je ook naar de context van jouw functioneren en handelen. Hierbij vraag je je af wat het effect is op de omgeving, de maatschappij en in hoeverre jij hier verantwoordelijk voor bent.

Deze drie vormen van reflectie zijn niet altijd zo duidelijk van elkaar te onderscheiden; de ene hangt nauw samen met de andere. Het draait bij reflectie in ieder geval altijd om jou.

Bron: carrieretijger.nl/…/reflectie

GROW-model en STARR-methode

Welk gespreksmodel het beste gehanteerd kan worden, is afhankelijk van het doel van het reflectiegesprek. Het GROW-model is met name geschikt om met leerlingen
nieuwe doelen te stellen. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden na een
portfolioperiode om nieuwe leerdoelen op te stellen voor de volgende periode. De
STARR-methode kan gebruikt worden om te reflecteren op een concrete situatie. In
de basisschool is het met name geschikt om te reflecteren op sociaal-emotionele
situaties. Wanneer leerlingen bijvoorbeeld ruzie hebben gehad kan door middel van
dit model goed ieders rol in kaart worden gebracht.
In de tabellen hieronder staan voorbeelden van reflectievragen.

Screen Shot 2017-06-29 at 14.58.59

Bron: Reflectie.pdf

Hieronder zie je in de video’s uitleg over de STAR-methode, de GROW-methode en de reflectiecirkel van Korthagen.

Zie ook:

Everything is a Remix

Everything is a Remix is a series of videos by Kirby Ferguson about creativity and about how inventions are made (amongst other things).
The video’s are embedded in this post. You can also find them on this website: everythingisaremix.info

The video below is a compilation of the initial original 4 parts to the series:

Kirby Ferguson has made some extra video’s that are not a part of the series but are each just extras on single topics at a time:

The video underneath is a TED-Talk summarising the basics from the original 4-part series:

Flowchart

Een stroomdiagram of stroomschema, ook wel flowsheet of flowchart, is een schematische voorstelling van een proces. Het wordt over het algemeen gebruikt om een proces makkelijker te visualiseren, of om fouten in het proces te kunnen vinden.
Bron: nl.wikipedia.org/Stroomdiagram

Een flowchart wordt vaak gebruikt om beslissingen te stroomlijnen, processen met keuzemomenten inzichtelijk te maken en ook om interactie op bijvoorbeeld een website of in een app zichtbaar te maken.

Hieronder zie je een flowchart, in het Nederlands vaak stroomdiagram genoemd, die je ondersteund bij het kiezen van een geschikt lettertype.

choosing-fonts

Zie ook:
www.let.rug.nl/nerbonne/teach/grafisch/flowcharts/
support.office.com/…/Een-basisstroomdiagram-maken Microsoft Visio

3333cbfc5d8d69f0ec31a91336cb36c3

Jeugdculturen

Jeugdcultuur

Jeugdcultuur is het geheel van culturele uitingen en belevingen dat specifiek leeft in jongerengroepen. Een jeugdcultuur is niet zomaar een jongerengroep, maar zij heeft als extra kenmerk dat er sprake is van normen en waarden, die vorm krijgen in taal, kleding, lichaamsversiering (kapsels, tattoo’s, piercings) en muziek. Een jeugdcultuur kent dus een binnenkant en een buitenkant.

Jeugdculturen kunnen voor jongeren een middel zijn om een (sociale) identiteit te ontwikkelen. Door diverse ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog, zoals ontzuiling en ontkerkelijking van een toen als gevolg van de geboortegolf numeriek plots sterk vertegenwoordigde jeugd, die daardoor ook voor het eerst een economisch relevante groep vertegenwoordigde, is de identiteitsontwikkeling van jongeren meer en meer een doe-het-zelfproces geworden. Waar voordien de volwassenen als rolmodel dienden, werden dat juist groepen leeftijdgenoten. Zo ontstonden jeugdculturen die jongeren in staat stellen verschillende rollen aan te nemen en uit te proberen.

Muziek is een belangrijk identificatiemiddel voor jongeren. Het begin van jeugdcultuur wordt daarom weleens vastgesteld op 12 april 1954: die dag nam Bill Haley de plaat Rock around the clock op. Dit is het moment van een muzikale ommekeer: er ontstond een nieuwe muziek voor de jeugd, die de volwassenen provocerend in de oren klonk. In 1956 komt de film Rock around the clock uit, met daarin live-optredens van onder andere Bill Haley, the Platters en Tony Martinez. Na ernstige ongeregeldheden in Engeland (4 september 1956), sloeg ook in Nederland de vlam in de pan. Het was het begin van een jeugdculturele stroming die zich afzette tegen de wereld van de volwassenen.

In de jaren zestig leeft sterk het gevoel dat jeugdcultuur één ongedeelde groep is die ageert tegen de volwassen cultuur. Maar al heel snel versplintert de jeugdcultuur in diverse jeugdsubculturen

Bron: wikipedia.nl

Zie ook:

Gothics, Skaters, Emo’s, Alto’s, R&B-ers, Hiphoppers en meer

Jeugdculturen__hv123

 

_ _ _ _ _ _ _ _ Voor de lessen van Edo